Zawiadomienie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

ikonka z białą małą literą i na niebieskim okrągłym tle

24 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Starosta Limanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Podłopień, gm. Tymbark, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 735, o powierzchni 0,07 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na niej sieci gazowej średniego ciśnienia, w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.”

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content