50. rocznica nadania szkole imienia i 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Uczestnicy uroczystości w I LO Limanowa. Zdjęciu zrobione przed budynkiem szkoły

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości a równocześnie jubileusz 50-lecia nadania naszej szkole imienia Władysława Orkana i nadania pierwszego sztandaru były okazją do uroczystego spotkania w murach naszej szkoły. Uroczystości odbyły się 13 listopada i wzięli w niej  udział przedstawiciele władz powiatowych: Starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarosta Mieczysław Uryga oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Artur Krzak, a także miejskich, kuratorium oświaty oraz licznych instytucji z terenu Limanowszczyzny, emerytowani nauczyciele oraz byli i obecni uczniowie I LO.

Pani dyrektor Anna Mruk przypomniała historię nadania szkole imienia oraz sztandaru. Następnie gratulacje i życzenia z tej okazji składali m.in. starosta Jan Puchała, burmistrz Władysław Bieda, dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – Dariusz Leśniak, dyrektor współpracującej ze szkołą Gminnej Biblioteki w Starej Wsi – Jacenty Musiał, były dyrektor szkoły Stanisław Szewczyk, absolwent szkoły i jej były wicedyrektor Franciszek Bieda oraz prezes oddziału ZNP w Limanowej – Elżbieta Mordarska.

Dzisiejsza uroczystość to dzień podniosły i szczególnie ważny. To zarazem powód do dumy i satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz stosowna chwila do złożenia podziękowań tym, którzy swym zaangażowaniem i wytrwałą pracą przyczynili się przez ostatnie pięć dekad do rozwoju placówki. W dniu Jubileuszu na ręce Pani Dyrektor dla wszystkich uczniów, pracowników, rodziców i absolwentów składamy serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego. Niech postać Wielkiego Człowieka jakim był Władysław Orkan patronuje wszystkim poczynaniom edukacyjnym, wychowawczym i opiekuńczym – mówił Starosta Jan Puchała.

„Poznaj życie swych dziadów — ich pragnienia, działania, ich bunty — stosunki ontoczesne, zarówno ekonomiczne, jak i polityczne — całą barwną, bogatą, jakiej żadna z ziem polskich nie ma, tradycję” – te słowa Władysława Orkana ze „Wskazań dla synów Podhala” stały się głównym mottem uroczystości. Dzieje sprzed stu lat, gdy Polska znów stała się wolnym i niepodległym krajem, przypomniał w krótkim wykładzie nauczyciel historii prof. Adam Dębski.

Z kolei o wydarzeniach sprzed pół wieku, gdy ówczesny dyrektor I LO Wilhelm Tabor doprowadził do organizacji uroczystości 11 listopada, choć w komunistycznej Polsce święto niepodległości było świętem przemilczanym, przypomnieli w nagranych wypowiedziach filmowych ówcześni uczestnicy akademii: dr Szymon Józef Wroński i Hanka Zawada.

Mocno w tym kontekście zabrzmiały słowa pieśni „Miejcie nadzieję” wyśpiewane przez uczennicę Zosię Długosz:
„Miejcie odwagę… Nie tę tchnącą szałem, 
która na oślep leci bez oręża, 
Lecz tę, co sama niezdobytym wałem 
Przeciwne losy stałością zwycięża.”

Akademia była okazją do wręczenie nagród laureatom organizowanych szkole konkursów: testu z historii Polski „Dla Niepodległej” oraz konkursu literackiego, plastycznego i filmowego „Młodzi dla niepodległej”. Przed 50 laty na pamiątkę ówczesnych wydarzeń fronton szkoły ozdobiono płaskorzeźbą przedstawiającą Władysława Orkana.  Autorem dzieła był Władysław Jania – adiunkt Akademii Sztuk Pięknych. Na pamiątkę obecnego święta na zakończenie akademii na piętrze szkoły została odsłonięta pamiątkowa tablica.

źr.: I LO Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij