Modernizacja energetyczna budynku DPS w Mszanie Dolnej. Umowa podpisana.

podpisanie umowy starosta, wicestarosta i konsorcjum reprezentowane przez R> Złocki

9 lipca 2019 r. Zarząd Powiatu reprezentowany przez Starostę Limanowskiego Mieczysława Urygę oraz Wicestarostę Limanowskiego Agatę Zięba udzielił zamówienia na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” współfinansowana ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na modernizacji energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, zmierzających do zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii mających na celu osiągnięcie: poprawy efektywności energetycznej o co najmniej 40,93%, redukcji emisji CO2 o co najmniej 44,32% w odniesieniu do istniejących instalacji oraz redukcji emisji pyłów PM10 i PM 2.5 odpowiednio o 95,81% i 95,39%.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sporządzenie dokumentacji projektowej, modernizację instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu poddasza nad starą częścią budynku, a także wymianę drzwi zewnętrznych, pokrycia dachowego, podbitki i znacznej części konstrukcji dachu, instalacji odgromowej na całym budynku, orynnowania na całym budynku. Prace obejmować będą również remont kominów na starej części, wymianę uszkodzonej podbitki pod zadaszeniem nad pochylnią dla niepełnosprawnych oraz wymianę stolarki okiennej.

Do realizacji zamówienia, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zostali wybrani Wykonawcy działający w ramach konsorcjum: lider: F.H.U.B ZŁOCKI Robert Złocki, 33-334 Kamionka Wielka 343 oraz Partner: PPHU Bogdan Romanek Oś. 1000-lecia 4b/12, 33-340 Stary Sącz.

Wartość prac objętych umową wynosi 598 000.00 zł. Realizację zamówienia objętego umową przewidziano do 16.12.2019 r.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content