Odbiór inwestycji drogowych w gminie Limanowa

Odbiór Inwestycji drogowych w gminie Limanowa - grudzień 2019

W poniedziałek 16 grudnia odebrano inwestycje drogowe w gminie Limanowa – przebudowany most i drogę powiatową na odcinku Limanowa – Chełmiec w miejscowości Męcina. Zadania zostały dofinansowane w 50% ze środków budżetu państwa, pozostałą kwotę pokryły Powiat Limanowski i Gmina Limanowa. W odbiorze Powiat Limanowski reprezentowali: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Radny Powiatowy Grzegorz Wójcik.

Zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego  w ciągu drogi powiatowej   nr 1551K Limanowa – Chełmiec  w km 10+494 w m. Męcina wraz z dojazdami” obejmowało przebudowę mostu, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz wzmocnieniem geosiatką na odcinku 1 km, wykonanie przebudowy istniejącego chodnika na szer. 2,0mb, budowy nowego chodnika szer. 1,78 mb, wykonanie placów postojowych – 16 szt., miejsc postojowych, wykonanie  zatok autobusowych oraz odwodnienia i kanału odpływowego z oznakowaniem drogowym. Łączna wartość tego zadania to 2 mln 654 tys. 818 zł z czego 1 mln 327 tys. 409 zł to środki z budżetu państwa, 1 mln 39 tys.  630 zł – środki własne Powiatu Limanowskiego oraz 287 tys. 779  zł – dofinansowanie gminy Limanowa. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JANDA z Łostówki.

Zadanie drugie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551K Limanowa-Chełmiec w m. Męcina”  obejmowało: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wzmocnieniem geosiatką, wykonanie chodnika, 40 szt. stanowisk placów postojowych oraz odwodnienia. Łączna wartość zadania to 1 mln 382 tys. 182 zł, z czego z budżetu państwa zostało przekazane 691 tys. 091 zł, powiat limanowski – 575 tys. 237 zł oraz gmina Limanowa – 115 tys. 854  zł dofinansowania na wykonanie chodników i placów postojowych. Wykonawcą zadania była Firma drogowa EUROVIA z Krakowa.

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content