Stawiamy na EKOlogię

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem” z siedzibą w Dobrej realizuje operację pn. „Stawiamy na Ekologię”

25 czerwca 2020 roku w Krakowie podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Najlepiej Razem” na realizacje operacji pod nazwą „Stawiamy na EKOlogię”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Celem operacji jest: „Organizacja edukacyjno – ekologicznych wydarzeń dla najmłodszych mieszkańców obszaru LSR. Projekt skierowany jest do najmłodszych mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania w tym także dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia oraz ze sprzężeniami w przedziale wiekowym wyższym – starszy wiek szkolny. W ramach realizowanej operacji w okresie dziewięciu kolejnych miesięcy od wrzesień 2021 do maj 2022  organizowany jest cykl 44 zajęć warsztatowych z zakresu 9 tematów związanych z podniesieniem świadomości ekologicznej, m.in: warsztaty plastyczne, stolarskie, krawieckie, kulinarne.
Odbywają się również praktyczne zajęcia związane z recyklingiem i segregacją śmieci, imprezy plenerowe, konkursy ekologiczne z nagrodami dla uczestników, wyjazdy edukacyjne związane z poznawaniem piękna przyrody i ochroną środowiska naturalnego.

Na potrzeby realizacji projektu zakupiono między innymi dwa namioty imprezowe, urządzenia multimedialne: laptop, projektor, ekran, drukarka oraz aparat fotograficzny. Zakupiono również sprzęty: wyrzynarkę do drewna, wiertarkowkrętarkę, maszynę do szycia oraz sokowirówkę. Zakupiony został także program Boardmaker służący do przygotowania materiałów edukacyjnych dla uczestników nie porozumiewających się za pomocą mowy, oraz materiały niezbędne do realizacji zajęć warsztatowych.

Wartość projektu 59927 zł.

Plakat informujący o wydarzeniu.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content