Aktualizacja bazy noclegowej na terenie powiatu limanowskiego

Zwracamy się do właścicieli obiektów noclegowych z terenu powiatu limanowskiego z prośbą o współpracę przy tworzeniu aktualizacji bazy danych tego typu obiektów do celów informacyjno – promocyjnych.

Starostwo Powiatowe w Limanowej w ramach zadań w zakresie promocji i informacji turystycznej przystępuje do aktualizacji bazy obiektów noclegowych, działających na terenie powiatu limanowskiego.

W związku powyższym właściciele obiektów noclegowych,  działających na terenie powiatu, zainteresowani promocją w ogólnodostępnych powiatowych publikacjach (foldery, ulotki, strona www.) proszeni są o wypełnienie i odesłanie zamieszczonego poniżej formularza lub jego skanu do dnia 28 września 2021 r. pocztą tradycyjną, bądź elektroniczną na adres:

Starostwo Powiatowe w Limanowej
Ul. J. Marka 9
34-600; Limanowa

e-mail: promocja@powiat.limanowski.pl

Formularz (PDF)

Ma to na celu ochronę i bezpieczeństwo przekazywanych danych, zgodnie z Art. 6  ust 1 lit 1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2026 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO) (Dz. U. UE. L.z 2016 r. nr 119, str. 1 z późn. zm.): „Przetwarzanie jest zgodne z prawem m.in. wówczas, „gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content