„Bezpieczny Dom” – nowy projekt realizowany w ramach pakietu społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Program „Bezpieczny Dom” to odpowiedź na potrzeby publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej z Małopolski, w związku z epidemią COVID-19 oraz wiążącymi się z nią zagrożeniami. Realizacja przedsięwzięcia, opiewającego na kwotę ponad 17 mln zł, ma zapewnić poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wesprze rodzinę i pieczę zastępczą oraz zakłady opieki długoterminowej w naszym regionie.

W Małopolsce funkcjonuje ponad 300 placówek całodobowych, w których łącznie znajduje się około 16 tys. miejsc zamieszkania lub okresowego całodobowego pobytu. Miejsca te dedykowane są przede wszystkim osobom znajdującym się w grupie ryzyka utraty zdrowia i życia związanego z wirusem SARS-CoV-2. Mowa m.in. o osobach starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, cierpiących na szereg chorób współistniejących, mających ograniczoną odporność. Ponadto w placówkach tych pracuje około 8-tysięczny personel zapewniający pensjonariuszom profesjonalną opiekę.

Środki uzyskane przez placówkę w formie grantu przeznaczone będą na doposażenie stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki. Ponadto z myślą o mieszkańcach i pacjentach zostaną zakupione środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami. Co więcej, zostaną także zapewnione miejsca noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny

– poinformował wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 miejsce wynosi maksymalnie 2 tys. zł w odniesieniu do placówek całodobowych długookresowego zamieszkania oraz maksymalnie 1 tys. zł w odniesieniu do placówek całodobowych krótkookresowego pobytu. W ramach projektu minimalna kwota grantu wynosi 10 tys. zł na placówkę, natomiast maksymalna kwota grantu wynosi 250 tys. zł na placówkę.

Warto dodać, że dokładnie 17,6 mln zł, które pozwolą zrealizować projekt, pochodzi z Funduszy Europejskich (15 mln zł z RPO WM na lata 2014-2020), a pozostała część z budżetu państwa. Środki te zostaną rozdysponowane w ramach realizacji pakietu społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Szczegóły na temat projektu oraz ścieżki otrzymania wsparcia będą dostępne wkrótce na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

 

źr.: malopolska.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content