Centralna Sterylizatornia w limanowskim szpitalu oddana do użytku

Nowy Oddział Sterylizatowni

26 czerwca w Szpitalu Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej odbyła się Rada Społeczna Szpitala. Przed jej rozpoczęciem przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego, członkowie Rady Społecznej oraz pracownicy Szpitala dokonali uroczystego przekazania do użytku nowoczesnej Centralnej Sterylizatorni.

Zgromadzonych gości powitał Dyrektor Szpitala Marcin Radzięta. W krótkim wstępie podziękował wszystkim uczestnikom za obecność, podkreślając jednocześnie wagę tego spotkania oraz zakończonej inwestycji. Jak zaznaczył, zamysł budowy centralnej sterylizatorni w Szpitalu pojawiał się już wielokrotnie, lecz zawsze, z różnych względów, również finansowych, był odkładany w czasie. Jednak wraz z rozwojem Szpitala dotychczasowy punkt sterylizacji okazał się niewystarczający. Przeprowadzenie inwestycji okazało się nieuniknione. Dyrektor przekazał podziękowania dla wszystkich pracowników Szpitala, podkreślając, iż każde osiągnięcie Szpitala to wspólny sukces.

Prace  budowlane trwały ponad rok i wraz z zakupem wyposażenia z oprogramowaniem zamknęły się kwotą 3 083 282,63 zł w całości sfinansowane ze środków własnych. Natomiast coroczny koszt funkcjonowania sterylizatorni będzie wynosił ponad 1 mln złotych.

Starosta Limanowski Mieczysław Uryga wraz z Przewodniczącą Rady Ewą Filipiak, Dyrektorem Szpitala Marcinem Radziętą oraz Robertem Zajączkowskim Członkiem Zarządu Sterigat Sp. z o.o. dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Następnie nastąpiło poświęcenie nowych pomieszczeń.

Starosta Limanowski skierował na ręce Dyrektora, dla wszystkich pracowników szpitala,  słowa uznania za realizację kolejnych ważnych inwestycji, takich jak odnowienie Oddziału Intensywnej Terapii czy też budowa centralnej sterylizatorni. Starosta zaznaczył, że kolejnym, ogromnym wyzywaniem jest budowa oddziału geriatrycznego, która już się rozpoczęła, a także wyraził swoje zadowolenie z faktu, iż Dyrektor Szpitala nieustannie poszukuje rozwiązań zmierzających do podnoszenia jakości usług świadczonych przez Szpital. Do gratulacji dołączyła Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak.

 

W nowej sterylizatorni wydzielone zostały specjalne strefy takie jak m.in.: komora przyjęć, mycie i dezynfekcja wózków, strefa sterylna, strefa czysta. Zlokalizowany został tam również: magazyn, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie higieniczno-sanitarne, stacja uzdatniania wody dla potrzeb urządzeń, śluza fartuchowa, pokój socjalny.

Zakupiony został sprzęt, w tym m.in. myjnia dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu AN, kontenerów oraz obuwia operacyjnego, sterylizator parowy, kondensator oparów, wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi, wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych, zgrzewarka rolkowa do opakowań, a także wiele innych, niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnej sterylizatorni. Zainstalowano również komputerowy system rejestracji i archiwizacji parametrów procesu sterylizacji wszystkich urządzeń.

 

źr.fot.: Szpital Powiatowy w Limanowej

image_pdfimage_print

Udostępnij