Dofinansowanie dla Powiatu Limanowskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Powiat Limanowski otrzymał kolejną transze dofinansowania w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 366 700 zł.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin polega na koordynacji dwóch działań:
1. „Pomoc uczennicom w ciąży”, którego celem jest pomoc w kontynuowaniu nauki uczennicom w ciąży, poprzez przygotowanie oraz utrzymanie miejsca/pokoju w internacie.

2. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”. Celem działania jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju – usług rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i innych, w zależności od potrzeb dziecka.

Podmiotami realizującymi w/w zadania są: Internat przy Zespole Szkół w Tymbarku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobrej.

Minister Edukacji i Nauki zobowiązał się do przekazania w latach 2022-2026 na realizację zadania dotacji celowej o łącznej wysokości 1 955 250 zł.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content