Dzisiaj odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

W czwartek 24 czerwca br.  o godz. 10:00 odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu Limanowskiego.
Transmisja obrad będzie dostępna tutaj.

Poniżej porządek obrad.

Początek obrad: godzina 10:00

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
– zapytania radnych;
– odpowiedzi.
5. Zapoznanie się z korespondencją oraz sprawami bieżącymi.
6. Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.
9. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Limanowskiego za 2020 r.
10. Debata nad Raportem.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Limanowskiego wotum zaufania.
12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego wraz ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego wraz ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Limanowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 r., po zapoznaniu się z:
a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2020 r.;
b) sprawozdaniem finansowym za 2020 r.;
c) informacją o stanie mienia Powiatu Limanowskiego;
d) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

e) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.;
f) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

PRZERWA

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego za rok 2020.
16. Dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2020 r. na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2020 r. przedstawionego przez Dyrektora Szpitala – zgodnie z ustawą do 30 maja.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Limanowa.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Limanowa (SAG).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności firmy Biuro Projektowe „BM Art. Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny.
20. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
21. Wnioski i oświadczenia Radnych.
22. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content