Egzaminy gimnazjalne w 2018 roku

gimnazjaliści podcza pisania testu

W bieżącym roku egzaminy dla gimnazjalistów odbywają się w dniach 18 – 20 kwietnia. W środę młodzież rozpoczęła zmagania z częścią humanistyczną, tj. językiem polskim, historią oraz wiedzą o społeczeństwie. W dniu wczorajszym, to część matematyczno – przyrodnicza, z kolei dzisiaj, w piątek – ostatni dzień egzaminów – jest to część z języków obcych – zarówno na etapie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia, zachęcając jednocześnie do skorzystania z ofert szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Limanowskiego.

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 Szkoła może poszczycić się wieloletnią tradycją i wysokim poziomem nauczania potwierdzonym w rankingach szkół i sukcesami młodzieży w olimpiadach przedmiotowych.

Planowana organizacja klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019

OddziałPrzedmioty rozszerzoneI język (kontynuacja)II język
AMatematykaangielski

 

niemiecki
Fizyka
Informatyka
BMatematykaangielski

 

niemiecki
Fizyka
Język angielski
CMatematykaangielski

 

niemiecki
Geografia
Język angielski
DBiologiaangielski

 

niemiecki
Chemia
Matematyka
EBiologiaangielski

 

niemiecki
Chemia
Język angielski
FJęzyk polskiangielski

 

niemiecki
Historia
WOS

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w LIMANOWEJ

Typy szkół, które wchodzą w skład Zespołu Szkół nr 1:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 – letnie) posiada przedmioty rozszerzone:

·         Język polski, historia, język angielski;

·         Matematyka, informatyka, fizyka, język angielski,

·         Biologia, chemia, język angielski, dodatkowy przedmiot: ratownictwo medyczne z elementami pielęgniarstwa.

TECHNIKUM (4 – letnie) obejmuje zawody:

·         Technik ekonomista,

·         Technik budownictwa,

·         Technik geodeta,

·         Technik hotelarstwa,

·         Technik handlowiec,

·         Technik żywienia i usług gastronomicznych,

·         Technik weterynarii.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 – letnia) obejmuje zawody:

 • Sprzedawca,
 • Kucharz,
 • Fryzjer,
 • Piekarz,
 • Stolarz,
 • Wędliniarz,
 • Murarz-tynkarz,
 • Elektryk,
 • Cukiernik,
 • Monter sieci i urządzeń sanitarnych,
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • I inne.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MSZANIE DOLNEJ

Oferta edukacyjna w zakresie:

Liceum Ogólnokształcące – ukierunkowania klas:

 • Matematyczno-fizyczne,
 • Z rozszerzonym programem języków obcych,
 • Humanistyczne,
 • Biologiczno – chemiczne.

 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – obejmuje zawody:

 • Sprzedawca,
 • Kucharz,
 • Betoniarz-zbrojarz,
 • Piekarz,
 • Cukiernik,
 • Stolarz,
 • Lakiernik,
 • Blacharz,
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • Fryzjer,
 • Murarz-tynkarz,
 • Cieśla,
 • Elektryk,
 • Monter sieci i urządzeń sanitarnych,
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • Blacharz samochodowy.

 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MSZANIE DOLNEJ

 Oferta obejmuje program nauczania w zakresie:

 • Technikum Ekonomicznego,
 • Technikum Logistycznego,
 • Technikum hotelarskiego,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W MSZANIE DOLNEJ

Szkoła obejmuje kierunki kształcenia:

 • Technik budownictwa,
 • Technik elektryk,
 • Technik informatyk,
 • Technik mechanik,
 • Technik organizacji reklamy,
 • Szkoła branżowa I stopnia,
 • Liceum Ogólnokształcące.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W LIMANOWEJ

Typ szkołyProfil/ ZawódWybrane zajęcia
LiceumMatematyczno-informatycznejęzyk polski,

matematyka,

informatyka,

język obcy,

 

TechnikumTechnik pojazdów samochodowychjęzyk polski,

matematyka,

zajęcia techniczne,

język obcy,

 

Technik mechanikjęzyk polski,

matematyka,

zajęcia techniczne,

język obcy,

 

Technik elektrykjęzyk polski, matematyka,

fizyka,  język obcy,

 

Technik mechatronikjęzyk polski, matematyka,

fizyka,  język obcy,

 

Technik architektury krajobrazujęzyk polski, matematyka,

biologia, język obcy

 

Technik informatykjęzyk polski, matematyka,

informatyka, język obcy,

 

Technik organizacji reklamyjęzyk polski, matematyka,

informatyka, język obcy,

 

Branżowa Szkoła I StopniaWszystkie zawodyjęzyk polski,

matematyka,

zajęcia techniczne,

wychowanie fizyczne

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KEN W TYMBARKU

  Placówka oferuje młodzieży uczęszczanie do 3-letnich liceów ogólnokształcących o profilu humanistycznym, pożarniczym, wojskowym i policyjnym lub do 4-letniego technikum o profilu fryzjerskim.

Do dyspozycji uczniów przekazano m.in. bibliotekę z bogatym księgozbiorem (13 000 egz.) uzupełnionym o elektroniczne narzędzia i źródła informacji, gdzie odbywają się różnego typu zajęcia edukacyjne i kulturalne, dwie pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, na której odbywają się zajęcia z gier zespołowych: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, małą salę gimnastyczną służącą do prowadzenia zajęć z gimnastyki i tenisa stołowego, siłownię sportową zlokalizowaną w budynku internatu oraz asfaltowe boisko do piłki ręcznej.

Ponadto przy szkole zlokalizowana jest strzelnica pneumatyczna przydatna zwłaszcza podczas szkoleń klas wojskowych. Szkoła współpracuje z tymbarską organizacją Strzelec, 16. Batalionem desantowo-powietrznym z Krakowa, Powiatową Komendą Policji w Limanowej, Państwową Strażą Pożarną, Związkiem Polskich Spadochroniarzy Oddział II w Krakowie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZYRZYCU

 Oferta edukacyjna obejmuje:

 • Liceum Ogólnokształcące z profilami i przedmiotami rozszerzonymi do wyboru:
 1. Obowiązkowe przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski;
 2. Przedmioty rozszerzone do wyboru: geografia, informatyka,
 3. Drugi j.obcy: j.niemiecki.
 • Technikum (4 lata):
 1. Technik żywienia i usług gastronomicznych,

Kwalifikacje:

1). Sporządzanie napojów i potraw,

2). Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 • Branżowa Szkoła I Stopnia:

1) Klasa wielozawodowa w zawodach: cukiernik, wędliniarz, piekarz, ogrodnik, ślusarz, stolarz, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, blacharz samochodowy, fryzjer, rolnik, krawiec, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych, murarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie;

2) Przed podjęciem nauki należy spisać umowę o pracę z pracodawcą, który będzie kształcił młodocianego pracownika w wybranym zawodzie.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content