Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Eko Festiwal – wydarzenie w ramach projektu ,,LIFE- IP EKOMAŁOPOLSKA’’

Starosta Mieczysław Uryga przemawia do dzieci

W dniach 8-9 grudnia 2022 r, w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Limanowej, odbyło się wydarzenie, skierowane do dzieci limanowskich szkół podstawowych.  Głównym tematem imprezy było poszerzenie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz wykształcenie właściwych postaw proekologicznych. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

W ramach imprezy uczniowie mogli zobaczyć spektakle ekologiczne, jak i uczestniczyć w krótkiej prelekcji tematycznej.  Spektakle i wykłady dotyczyły problematyki: niskiej emisji zanieczyszczeń, smogu (przyczyn powstawania, skutków występowania), a także sposobów zapobiegania tym zjawiskom, segregacji odpadów – jak istotna jest dla środowiska i jakie są jej zasady oraz zmian klimatycznych – ich genezy i negatywnego wpływu na przyrodę. Na zakończenie każdy uczestnik wydarzenia otrzymał książkę, która ma na celu utrwalić zdobytą wiedzę.

Impreza odbyła się w ramach realizacji projektu ,,LIFE- IP EKOMAŁOPOLSKA- Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii w Województwie Małopolskim’’.

Starosta Mieczysław Uryga wita się z dziećmi Starosta Mieczysław Uryga przemawia do dzieci Dzieci i aktorzy podczas przedstawienia Dzieci przeglądające otrzymane książeczki o ekologii

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content