Gmina Dobra przekazała 30 tys. zł dotacji dla szpitala w Limanowej

sesja

Podczas sesji Rady Gminy Dobra, która odbyła się 20 marca w Urzędzie Gminy radni podjęli decyzję m.in. o udzieleniu dotacji na zakup karetki dla Szpitala Powiatowego w Limanowej, a także poparli inicjatywę przywrócenia jednostki wojskowej w Nowym Sączu.

Podczas ostatni sesji radni z Gminy Dobra podjęli szereg uchwał, w tym decyzję o przekazaniu 30 tys. zł na zakup karetki dla Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej. Dotacja celowa została przyznana w ślad za skierowaną, w zeszłym roku przez Dyrektora Szpitala Marcina Radzięte, prośbą o wygospodarowanie przez samorządy z terenu powiatu limanowskiego środków finansowanych dla limanowskiego szpitala.  Dzięki przekazanej kwocie możliwe będzie zakupienie ambulansu specjalistycznego dla potrzeb ratownictwa medycznego. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji będzie określać umowa.

W trakcie obrad podjęła została także rezolucja w sprawie poparcia dla inicjatywy ponownego zlokalizowania w Nowym Sączu jednostki wojskowej, odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.

Przywrócenie tej jednostki do Nowego Sącza wpisuje się w interes obronności kraju, jak i sądeckiego regionu, gdzie głęboko zakorzenione są tradycje patriotyczne, jak i walka o niepodległość naszej Ojczyzny – poinformowali włodarze na stronie Gminy.

Oprócz podjętych uchwał Radni i Wójt Gminy podziękowali Pani Celinie Dudzik za 12 lat pełnienia funkcji Sołtysa wsi Wilczyce oraz wręczyli Panu Piotrowi Zawadzie dokumentację potwierdzenia nadania mu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

 

Źr.zdj.: sądeczanin.info

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content