Gmina Słopnice świętowała 25-lecie

Gmina Słopnice świętowała 25-lecie

25 lat temu po oddzieleniu od gminy Tymbark gmina Słopnice stała się samodzielną jednostką administracyjną. Początki nie były łatwe, ale metamorfoza, którą przeszła miejscowość przez minione ćwierćwiecze, jest ogromna. Okazją do podsumowania były obchody jubileuszowe. W przemówieniach najczęściej podkreślano, że rozwój gminy Słopnice był możliwy dzięki zgodnej współpracy wielu osób, przede wszystkim samorządowców, dla których dobro gminy było ważniejsze od przynależności do ugrupowań politycznych. Powiat Limanowski podczas wydarzenia reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Józef Pietrzak, Wicestarosta Agata Zięba, Józef Jaworski Członek Zarządu Powiatu oraz Jan Więcek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

Uroczystość rozpoczęła msza św., której przewodniczył ks. Jan Gniewek. Następnie poczty sztandarowe oraz wszyscy uczestnicy wraz z orkiestrą dętą „Wiolin” przeszli do Zespołu Placówek Oświatowych.

W trakcie uroczystej sesji Rady Gminy Słopnice sztandar gminy, poświęcony w kościele, przekazano przewodniczącemu Rady Gminy, Józefowi Bednarczykowi oraz wójtowi Adamowi Sołtysowi. Po tej ceremonii wystąpił zespół „Mali Słopniczanie”.

Wójt Adam Sołtys podsumował 25 lat funkcjonowania gminy. Wśród najważniejszych inwestycji wymienił budowę bazy oświatowej, dróg, wodociągów i kanalizacji, a także innych obiektów użyteczności publicznej. Podkreślił także aktywność lokalnej społeczności, której wyrazem jest działalność zespołów regionalnych, klubów sportowych, jednostek OSP, stowarzyszeń i innych organizacji. Wójt gminy Słopnice zaznaczył, że wielkie znaczenie ma również pielęgnowanie pamięci historycznej, a także współpraca międzynarodowa z partnerami ze Słowacji, Węgier, Rumunii i Austrii.

– Dzięki wysiłkom i staraniom władz gminy, radnych i wszystkich mieszkańców udało się osiągnąć liczne sukcesy, z których gmina teraz może być dumna. Godna podkreślenia jest również bardzo dobra współpraca z samorządem powiatu, za co serdecznie dziękujemy – mówił Józef Jaworski Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego.

Życzenia w imieniu Starosty Limanowskiego złożył również Józef Pietrzak Przewodniczący Rady
– Z okazji jubileuszu na ręce Pana Wójta składamy całej społeczności Gminy Słopnice życzenia zdrowia i pomyślności na kolejne lata, a także owocnej pracy, która z pewnością będzie przynosić wiele korzyści dla społeczności lokalnej jak i dla całego regionu.

Ostatnim punktem sesji było wręczenie okolicznościowych medali. Otrzymały je osoby zasłużone dla rozwoju gminy, przede wszystkim Tadeusz Parchański – pierwszy wójt gminy Słopnice. Medale otrzymali także senator Jan Hamerski i poseł Urszula Nowogórska; starosta partnerskiej gminy Chlebnice na Słowacji, Anton Staš; księża proboszczowie obu parafii; wójtowie i burmistrzowie gmin i miast powiatu limanowskiego; przedstawiciele powiatu limanowskiego; radni obecnej i poprzednich kadencji; osoby związane z kulturą, edukacją i sportem; przedstawicie stowarzyszeń i organizacji współpracujących z gminą; przedsiębiorcy; obecni i emerytowani pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych; przedstawiciele służby zdrowia, a także dziennikarze lokalnych mediów, wśród których znalazła się również nasza redakcja.

Źródło,fot.:tv28

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content