I etap podziału środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań gminnych oraz powiatowych województwa małopolskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach przeprowadzonego w 2018 roku naboru do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Limit środków na dofinansowanie zadań na liście podstawowej z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wynosił 88 136 222,00 zł. Dodatkowo Prezes Rady Ministrów przeznaczył ze swojej rezerwy na wskazane na liście zadania kwotę w wysokości 11 208 404,00 zł. Łączna kwota limitu środków dla województwa małopolskiego na dofinansowanie zadań na liście podstawowej wynosi 99 344 626,00 zł.

Do dofinansowania w roku 2019 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na liście podstawowej znalazło się 21 wniosków dotyczących dróg powiatowych i 38 dróg gminnych.  Na liście rezerwowej znalazły się 4 wnioski dotyczące dróg powiatowych i 7 dotyczących dróg gminnych na łączną kwotę 16 405 945 zł. Powiat Limanowski zdobył dofinansowanie na dwa zadania.

Pierwsze polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej 1616K Mszana Górna – Podłopień w miejscowości Łostówka na odcinku 2,4 km. Wartość całego przedsięwzięcia to 7 mln 647 tys. zł przy dofinansowaniu 3 mln 823 tys. zł (50%).

Druga inwestycja to przebudowa drogi powiatowej 1629K Mszana Dolna – Hucisko w miejscowościach Niedźwiedź i Poręba Wielka oraz drogi powiatowej 1628K Poręba Wielka – Poręba Górna w miejscowości Poręba Wielka. Wartość przedsięwzięcia to 6 mln 772 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 3 mln 386 tys. zł (50%).

Okres realizacji powyższych zadań to kwiecień – wrzesień 2019 r.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content