I Powiatowy Konkurs Plastyczny Eko- kartka wielkanocna

7 luty 2024 r.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce we współpracy z powiatem Limanowskim oraz Gminą Limanowa organizują I Powiatowy Konkurs Plastyczny „ EKO-kartka wielkanocna” dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-3 ze szkół podstawowych z terenu Powiatu Limanowskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut.

Celem konkursu plastycznego jest kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, zachęcanie dzieci do postaw proekologicznych, odkrywanie i promowanie dziecięcych uzdolnień plastycznych, doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi, a także rozwijanie kreatywności.

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie kartki świątecznej nawiązującej tematyką do Świąt Wielkanocnych:
Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę w formacie A5 (kartka A4 zgięta na pół – ozdabiamy pierwszą stronę). Przy wykonaniu pracy należy zastosować surowce wtórne (np. gazety, plastik, skrawki materiałów), można zastosować materiały dodatkowe tj. farby, kredki, jednak odpady wtórne powinny stanowić zdecydowaną większość kartki świątecznej. Prosimy o nieużywanie materiałów sypkich (tj. ryż, kasza, brokat), plasteliny i cekinów.

Prace uczestników będą podzielone na dwie kategorie wiekowe:
Kategoria I: przedszkola
Kategoria II: klasy 1-3 szkoły podstawowej
Przedszkole/szkoła, która zgłasza uczestników może przedstawić maksymalnie 3 prace w kategorii I oraz 3 prace w kategorii II.
Z tyłu pracy, w prawym dolnym rogu należy przykleić wypełnioną komputerowo karteczkę ( czcionka: Times New Roman, rozmiar 12) z następującymi informacjami:
imię i nazwisko dziecka, wiek, kategoria (kategoria I- dzieci z oddziałów przedszkolnych, kategoria II- uczniowie klas 1-3), nazwa placówki.
Do prac należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1. regulaminu.  Każda kartka powinna być zapakowana osobno do koszulki wraz z podpisanymi zgodami (Załączniki 2 i 3* regulaminu), ( w celu dodatkowego zabezpieczenia zalecamy spięcie koszulki zszywaczem).
Uwaga ! Brak załączników do pracy skutkuje jej odrzuceniem.
*Nauczyciel wypełnia zgodę jednorazowo
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce, Mordarka 204, 34-600 Limanowa, z dopiskiem : „EKO-kartka wielkanocna”.

Termin dostarczenia prac: 12.03.2024 r (decyduje data wpływu).
Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi w konkursach.
Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ani ich autorom, ani placówkom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy konkursowej.

W konkursie pod uwagę będą brane:
– zgodność z tematem;
– samodzielność wykonania pracy;
– kreatywne zastosowanie odpadów;
– estetyka wykonania pracy.

Komisja konkursu dokona oceny prac oraz wyłoni po trzech laureatów nagród głównych i po siedem wyróżnień w każdej kategorii. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Nauczyciele dzieci, które zdobędą nagrody główne, otrzymają dyplomy z podziękowaniem. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.03.2024 r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mordarce oraz na profilu szkoły w serwisie społecznościowym Facebook.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach konkursu, miejscu i sposobie wręczenia nagród, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Informujemy, że udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.
Przez podanie danych osobowych uczestnik, jak i jego prawni opiekunowie wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również w mediach lokalnych i na stronach internetowych organizatora.
Kontakt:
Koordynator konkursu:
mgr Klaudia Matyasik- Bieda
telefon: 183371230
strona szkoły: www.spmordarka.pl
e-mail: klaudiam-bieda@spmordarka.pl

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty do pobrania znajdują się w załączonym poniżej regulaminie konkursu:

Zachęcamy do udziału!

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content