INFORMACJA

informacja granatowy znak i napis na białym tle

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 20.10.2021r. do dnia 10.11.2021r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości o pow. 0,0450 ha, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51/13 obręb 7 Miasta Limanowa, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Wykaz nieruchomości 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content