Informacja o naborach

Informacja o naborach - LGD "Przyjazna ziemia limanowska"

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” informuje mieszkańców powiatu Limanowskiego o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące:

  1. Przedsięwzięcie 1.1.7 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje;

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  500 000,00  zł.
Wysokość premii na jedną operację wynosi  100 000,00 zł.
Intensywność pomocy wynosi: 100%

  1. Przedsięwzięcie 1.1.10 Szlaki tematyczne Beskidu Wyspowego

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi   180 000,00 zł.
Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.
Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia:

  • Osoby fizyczne,
  • Osoby prawne,

– z wyłączeniem osób fizycznych i podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy prowadzenia działalności gospodarczej
Intensywność pomocy na jedną operację wynosi:

  • do 100% kosztów kwalifikowanych – w  przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

  • do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
  • Wnioski można składać w biurze LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” ul. Piłsudskiego 20 od 24.02.2020 do 10.03.2020 r. w godzinach pracy biura LGD od poniedziałku do piątku.  Zachęcamy wszystkie  osoby zainteresowane do konsultowania swoich projektów z pracownikiem biura LGD, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy. Wszelkie informacje znajdują się w ogłoszeniach o naborach oraz w biurze LGD. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD.

1. https://www.lgdlimanowa.eu/pl/nwsm/298/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2020

  1. https://www.lgdlimanowa.eu/pl/nwsm/299/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-2-2020
image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content