Informacje dotyczące programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

logo "asystent osoby niepełnosprawnej", znak na granatowym tle

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naborem wniosków do  Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej  przeprowadza diagnozę potrzeb wśród  zainteresowanych  uczestnictwem w programie mieszkańców Powiatu Limanowskiego.

Realizacja Programu  zaplanowana jest od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu lub innym traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą pomocy w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej  (Z zastrzeżeniem, że usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Szczegółowe informacje dot. Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 znajdują się tutaj: Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców Powiatu Limanowskiego o kontakt z tut. Centrum w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku samorządu powiatowego do właściwego wojewody deklaracje osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy kierować do dnia 20 października 2021 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, telefonu kontaktowy: 18 33 37 825.

Źródłem finansowania Programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

źr.: PCPR Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content