Klasy policyjne z wizytą w Sądzie Rejonowym w Limanowej.

Wizyta uczniów klas policyjnych ZS w Tymbarku w Sadzie i Prokuraturze Rejonowej w Limanowej

Dnia 13 czerwca uczniowie klas drugich o profilu policyjnym z  Zespołu Szkół w Tymbarku, w ramach Programu Edukacji Prawnej odwiedzili Sąd Rejonowy oraz Prokuraturę Rejonową w Limanowej. W trakcie pobytu młodzież poznała strukturę organizacyjną Sądu: Wydział Cywilny, Wydział Karny, Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Wydział Ksiąg Wieczystych. Uczniowie dowiedzieli się również o zasadach niezawisłości sędziowskiej a także trójinistancyjności rozpatrywania  spraw w polskim sądownictwie.

Uczniowie klasy policyjnej w trakcie  swojej wizyty studyjnej brali udział jako publiczność w rozprawie. Młodzież miała okazję poznać również młodzieży interesujące przykłady z praktyki sędziowskiej, obrazujące zakres spraw jakich rozpatrywaniem zajmują się sądy w Polsce, a także zadania Prokuratury. Uczniowie zwiedzili budynek prokuratury, między innymi pokój okazań, celę dla tymczasowo zatrzymanych, poznając specyfikę pracy prokuratorów oraz system kształcenia w zawodach prawniczych w Polsce.

Edukacja prawna realizowana w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, to jeden z elementów realizacji przedmiotu bezpieczeństwo publiczne w klasach policyjnych. Jej celem jest zwiększanie świadomości prawnej uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbami mundurowymi. Edukacja prawna młodzieży pozwala zapobiec wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu. Jest także działaniem profilaktycznym szkoły, służącym kształtowaniu właściwych, zgodnych z prawem postaw młodych ludzi.

W trakcie wszystkich spotkań i prelekcji uczniowie poznawali m.in.:zawody prawnicze, strukturę, organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, konsekwencje prawne naruszenia praw i godności osobistej, prawa konsumenta – podstawowe pojęcia, uprawnienia, możliwości uzyskania pomocy, odpowiedzialność prawną nieletnich oraz pełnoletnich obywateli, istotę bezpieczeństwa w Internecie, przestępstwa internetowe, pojęcie Cyberprzemocy. Na Program Edukacji Prawnej składały się pojedyncze spotkania z osobami związanymi zawodowo z wymiarem sprawiedliwości w Polsce.

Możliwość poznania przez uczniów tajników pracy w sadzie i prokuraturze była z pewnością interesującym doświadczeniem dla uczniów, którzy swoją zawodową przyszłość zamierzają związać ze służbą na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Wizyta ucznow klas policyjnych ZS w Tymbarku w Sadzie i Prokuraturze Rejonowej w Limanowej

Źródlo: https://www.zstymbark.pl/2019/06/klasy-policyjne-w-sadzie-rejonowym-w-limanowej/

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content