Kolejna umowa podpisana!

podpisanie umowy

Dzisiaj, 12 stycznia 2021 r. została zawarta umowa o roboty budowlane na zadanie pn.  „Dostosowanie obiektu „Starej Kolonii” w Porębie Wielkiej do potrzeb ewakuacyjnych wraz z zapewnieniem bezpiecznych warunków sanitarno-technicznych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną”, w ramach zadania grantowego „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”, realizowanego w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014–2020.

Koszt przedmiotowego zadania wyniesie 219 186,00 zł i w całości finansowany będzie z ww. grantu.

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

 • wymianę lamp oświetleniowych,
 • wymianę gniazd i włączników,
 • wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z poszerzeniem otworów,
 • wymianę kabin prysznicowych,
 • wymianę posadzki,
 • renowację parkietu,
 • wykonanie okładziny schodów i spoczników wewnętrznych,
 • wykonanie instalacji teletechnicznej,
 • wykonanie zabudowy gipsowo – kartonowej,
 • wykonanie lamperii z tynków żywicznych,
 • malowanie ścian i sufitów,
 • wymianę balustrady schodów wewnętrznych.

Wykonawcą zadania jest firma – Usługi Remontowo-Budowlane „URBUD” Krystian Uryga z Łęki. Planowany termin zakończenia inwestycji, to 15.03.2021 r.

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content