Kolejne inwestycje w Szpitalu! Prace już ruszyły!

Kolejne inwestycje w Szpitalu! Prace już ruszyły!

27 stycznia. Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej podpisał umowę z wykonawcami robót budowlanych wyłonionych w drodze postępowania przetargowego na „Termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej ujętą w 3 zadaniach asortymentowych”, a już w piątek Wykonawca jednego z zadań rozpoczął prace.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy – w ramach przetargu ww inwestycja została podzielona na 3 odrębne zadania:

Zadanie 1

Roboty budowlane związane m.in. zodnowieniem elewacji, wymianą okien i drzwi zewnętrznych budynków Szpitala.

Zadanie 2
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych robót budowlano montażowych związanych z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW.

Zadanie 3
Wyburzenie budynku technicznego komory klimatyzacyjnej wraz z remontem budynku – garaży karetek pogotowia.

Po weryfikacji złożonych ofert jako najkorzystniejsze zostały wybrane:

Zadanie 1 – FHUB ZŁOCKI Robert Złocki, Kamionka Wielka za cenę brutto 4 819 074.13 zł

Zadanie 2 – Healthier air Maciej Jop, Mostki, Stary Sącz za cenę brutto 1 291 500.00 zł

Zadanie 3 – SOLID-MAX MONIKA PAJOR, Tęgoborze za cenę brutto 280 000.00 zł.

Wartość całej inwestycji to 6 390 574,13 zł z czego 6 mln złotych zostanie pokrytych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast pozostała część ze środków własnych Szpitala.

Już w piątek rozpoczęły się prace związane z remontem garaży karetek pogotowia ratunkowego.

Firma SOLID-MAX rozpoczęła realizację inwestycji od prac przy garażu karetek pogotowia ratunkowego. Przewidziany zakres robót obejmuje m.in.: rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z ich wymianą, rozebranie pokrycia dachowego, rozebranie konstrukcji więźb dachowych oraz wymiana pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną. Ponadto wykonane zostaną zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynku, ocieplenie ścian budynków oraz uzupełnienie tynków wewnętrznych, gipsowanie i malowanie ścian.

Zadanie nr 3 obejmuje również wyburzenie budynku technicznego komory klimatyzacyjnej, który znajduje się za budynkiem Prosektorium. W tym przypadku, oprócz rozbiórki nieużytkowanego budynku, konieczne będzie uzupełnienie otworów w ścianach, w miejscach gdzie budynek łączył się z budynkiem głównym Szpitala. Na czas prac wyburzeniowych, ze względu bezpieczeństwa, ten teren zostanie zupełnie wyłączony z użytkowania. Po wyburzeniu budynku i wyrównaniu terenu docelowo zostanie on przeznaczony na miejsca postojowe dla pracowników i pacjentów.

Realizacja inwestycji w zakresie zadania 3 będzie się wiązała z czasowym zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych dostępnych na Parkingu A. Wynika to z konieczności stacjonowania karetek w innym miejscu oraz z czasowego wyłączenia części parkingu na której będą trwały prace. Utrudnienia te nie potrwają długo, zgodnie z umową prace potrwają do końca lutego br.

Zadanie nr 2, czyli zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych robót budowlano – montażowych związanych z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy około 250 kW planowo powinno zostać zrealizowane do 30 kwietnia br. Najdłużej potrwają roboty związane z odnowieniem elewacji Szpitala, które wykonywane będą przez firmę FHUB ZŁOCKI Robert Złocki – do końca czerwca br.

Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala podczas spotkania z Wykonawcami wyraził swą radość z rozpoczęcia realizacji inwestycji, która znacząco wpłynie na estetykę otoczenia i budynku Szpitala oraz przyczyni się do oszczędności w związku z dociepleniem ścian Szpitala, wymianą kilkuset okien oraz instalacją fotowoltaiki.

 

Źródło,fot. szpitallimanowa.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content