KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KRASNE LASOCICE – Z DNIA 01.10.2019r.

informacja

Po dokonaniu analizy wyniku badań próbki wody z wodociągu lokalnego Krasne Lasocice zaopatrującego Szkołę Podstawową w Krasnych Lasocicach – nr sprawozdania: 2332/Z/2019, pobranej w dniu 26.09.2019r. przez przedstawiciela Laboratorium Wody i Ścieków  MZGKiM Sp. z  o. o. w Limanowej w punkcie  poboru: sieć  – Szkoła Podstawowa w Krasnych Lasocicach, badanie wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody wodociągu lokalnego Krasne Lasocice zaopatrującego Szkołę Podstawową w Krasnych Lasocicach, określony decyzją nr 23/NHK/19 z dnia 23.09.2019r. znak NHK.431.2.81.2019.

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content