KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO ŁUKOWICA – Z DNIA 24 STYCZNIA 2023 R.

informacja

Po dokonaniu analizy wyników badań próbek wody z wodociągu wiejskiego Łukowica, pobranych w dniu 23 stycznia 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:
jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych i fizycznych – liczba bakterii Escherichia coli, mętność. W dniu 24 stycznia 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 10/NHK/2023 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Łukowica do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content