KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO PASIERBIEC Z DNIA 22 LUTEGO 2021r.

Biały wykrzynik w niebieskim okręgu

Po dokonaniu analizy wyniku badań próbki wody z wodociągu wiejskiego Pasierbiec nr sprawozdania: LZW/250/W/N/2021, pobranej w dniu 17 lutego 2021, przez przedstawiciela PSSE Limanowa w punkcie poboru sieć, badanie wykonane przez Oddział Laboratoryjny WSSE w Krakowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.poz. 2294).

Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Pasierbiec określony decyzją nr 7/NHK/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. znak NHK.903.1.18.2021.

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content