Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu wiejskiego Pogorzany

zakaz spozywania wody - znak przedstawiający czerwony rzekreślony przez śdorek okrąg. W śroku koła zajduje się czarany kran z kubkim

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO POGORZANY- Z DNIA 13 LIPCA 2021 r.

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 12 lipca 2021 r. z wodociągu wiejskiego Pogorzany

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym
nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych –liczba bakterii Escherichia coli i fizycznych – mętność.

W dniu 13 lipca 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 20/NHK/2021 o zakazie użytkowania wody z wiejskiego Pogorzany do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana
do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content