KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO PRZYSZOWA – Z DNIA 24 STYCZNIA 2023 R.

informacja

Po dokonaniu analizy wyników badań próbki wody z wodociągu wiejskiego Przyszowa, pobranej w dniu 23 stycznia 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:
– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczba bakterii Escherichia coli i fizycznych: mętność. W dniu 24 stycznia 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 11/NHK/2023 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Przyszowa do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content