Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu wiejskiego Zawadka – z dnia 26.07.2018 r.

wykrzyknik na czerwonym tle, uwaga

Po dokonaniu analizy wyników badań próbki wody z wodociągu wiejskiego Zawadka -sprawozdania nr: 1510/Z/2018 pobranej w dniu 24.07.2018r. przez przedstawiciela Laboratorium Wody i Ścieków  MZGKiM Sp. z  o.o. w Limanowej w punkcie poboru: sieć, badanie wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Zawadka, określony decyzją nr 21/18 z dnia  18.07.2018r. znak NHK-ET-431-24/18.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content