Konkurs promujący rodzinną pieczę zastępczą

Konkurs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dzieci przebywające  w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Limanowskiego oraz mieszkańców Powiatu Limanowskiego do udziału w konkursie na materiał promujący rodzinną pieczę zastępczą! Organizatorami są Powiat Limanowski i PCPR w Limanowej. Partnerem konkursu jest Powiatowa Komenda Policji w Limanowej.

 

 

 

Celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi. Ponadto konkurs powinien przyczynić się do uwrażliwienia na sytuację dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych. Prace mają odzwierciedlać pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego i budować pozytywny klimat wokół rodzinnej pieczy zastępczej.

Więcej informacji o wymogach formalnych, które muszą spełnić uczestnicy konkursu można znaleźć w REGULAMINIE.

Prace wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa lub Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. M. B. Bolesnej 16, 34-600 Limanowa, do dnia 17 maja 2021 r. do godz. 14:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2021 r. O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać kontaktując się telefonicznie z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: tel. (18) 44-99-757.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w naszym konkursie i włączenia się w ideę promowania rodzicielstwa zastępczego!

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content