Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego

Starosta wraz z Wicestarostą podpisują umowy z przedstawicielami firm

1 czerwca 2022 r. Starosta Limanowski Mieczysław Uryga i Wicestarosta Limanowski Agata Zięba reprezentując Powiat Limanowski podpisali 3 umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją pn. „Modernizacja budynków oświatowych Powiatu Limanowskiego” realizowaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Umowa na zadanie częściowe nr 1 „Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej” została podpisana z Panem Janem Wojtasem prowadzącym działalności gospodarczą pod nazwą: Usługi ogólnobudowlane Wojtas Jan z siedziba w Siekierczynie.

1. Zakres robót obejmuje w szczególności:

1) w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej:
a) remont elewacji poprzez odgrzybianie, mycie i malowanie elewacji budynku,
b) remont schodów zewnętrznych przy budynku sali gimnastycznej,
c) wykonanie ciągu komunikacyjnego w szatni,

2) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej:
a) remont odwodnienia piwnic Internatu,
b) uzupełnienie ogrodzenia szkoły,
c) wymiana rynien i rur spustowych budynku Internatu,
d) remont pokrycia stropodachu budynku mieszkalnego z zastosowaniem metody hydrodynamicznego natrysku pianki poliuretanowej,

3) w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej:
a) budynek Zespołu Szkół nr 1 ul. Piłsudskiego,
– remont elewacji budynku poprzez wykonanie nowego tynku mineralnego,
– wymiana stolarki,
– remont pokrycia dachowego hali gimnastycznej z zastosowaniem metody hydrodynamicznego natrysku pianki poliuretanowej,
b) budynek Zespołu Szkół nr 1 ul. Witosa,
– odgrzybianie i malowanie elewacji budynku,
– renowacja cokołu kamiennego

Wartość robót wynosi: 1 890 200,00 zł.

Umowy na zadanie częściowe nr 2 „Modernizacja Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej, Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej”, oraz na zadanie częściowe nr 3 „Modernizacja Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj” zostały podpisane z Panem Józefem Smydą prowadzącym działalności gospodarczą pod nazwą: Józef Smyda Zakład Remontowo – Budowlany z siedzibą w Barcicach Dolnych.

Zakres robót zadania częściowego nr 2 obejmuje w szczególności:

1) w Zespole Szkół Techniczno Informatycznych w Mszanie Dolnej,
a) remont elewacji budynku poprzez wykonanie nowego tynku mineralnego,
b) remont pokrycia dachowego z zastosowaniem metody hydrodynamicznego natrysku pianki poliuretanowej,
c) wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,

2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej,
a) wymiana części istniejącego ogrodzenia (ok. 250 m),
b) remont elewacji hali gimnastycznej poprzez wykonanie nowego tynku mineralnego,
c) remont korytarza górnego z klatką schodową w budynku szkoły,
d) remont korytarza dolnego w budynku szkoły,
e) wymiana części orynnowania budynku szkoły.

3) w Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej,
a) budynek tzw. Starej Kolonii
– remont utwardzenia terenu wokół budynku,
b) budynek główny
– remont sali lekcyjnej,
– remont korytarza przy kuchni.

Wartość robót wynosi: 1 206 848,03 zł.

Przedmiot zamówienia zadania częściowego nr 3 obejmuje w szczególności wykonanie: kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację zaakceptowaną przez Zamawiającego.

Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji robót budowlanych obejmuje:
a) Remont utwardzenia terenu
b) Budowa oświetlenia zewnętrznego
c) Remont elewacji
d) Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich
e) Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej

Wartość robót wynosi: 1 339 305,94 zł

Termin realizacji wszystkich zadań wynosi do 24 miesięcy od dnia podpisania umów.

Kwota realizacji wszystkich zadań wynosi 4 436 353,97 zł, w tym dofinansowanie 85 %: 3 770 900,87 zł, wkład własny: 665 453,10 zł .

Wykonawcy zostali wyłonieni w ramach postępowania prowadzonego podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. poz. 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content