Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej

8 maja Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Wicestarosta Agata Zięba w obecności Dyrektora Pływalni Limanowskiej Dawida Jasicy podpisali umowy na realizację zadania związanego z modernizacją obiektu krytej pływali w Limanowej. Modernizacja Pływalni będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” ze środków pozyskanych przez samorząd w ramach funduszu Polski Ład. Na ten cel Powiat otrzymał promesę opiewającą na kwotę 5 mln zł. Dodatkowe 2 mln zł będzie pochodziło z środków własnych.

Umowa dotycząca robót budowlanych związana z inwestycją pn. „Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej” w etapie I w ograniczonym zakresie podpisana została z wykonawcą: Konsorcjum Wykonawców zawiązanym przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Transcom Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Czamara Eco Technology Sp. z o.o. w Limanowej.
Wartość umowy: 6 978 503,40 zł

Umowa dotycząca świadczenia usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu krytej pływalni w Limanowej”podpisana została z  firmą „SMAJDOR” z siedzibą w Nowym Sączu.
Wartość umowy: 101 475,00 zł

W dobie niestabilnych cen na rynku budowlanym, przygotowaliśmy realną kalkulację kosztów, tak że oferta cenowa wyłoniona w przetargu odpowiada naszym oczekiwaniom. Modernizacja Pływalni Limanowskiej rozpocznie się jeszcze w tym roku – powiedział Mieczysław Uryga Starosta Limanowski- Zdając sobie sprawę z potrzeb rozwoju tego miejsca oraz wielkości kwot jakie należy na to przeznaczyć, podzieliliśmy zakres prac na trzy etapy. Każdy z tych etapów, będziemy realizować przy wsparciu środków zewnętrznych. W pierwszym etapie, na który udało nam się pozyskać promesę w wysokości 5 mln zł, zakres prac obejmować będzie w dużej mierze optymalizację energetyczną obiektu, remont strefy dziecięcej i relaksu na hali basenowej oraz przebudowę strefy saun.

Ze względu na duże koszty mediów – gazu i prądu, jakie ponosi obiekt w pierwszej kolejności zainstalowane zostaną m.in. pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i mikrogeneratory. W dalszej części realizacji inwestycji zwiększy się powierzchnia brodzika z zainstalowanymi nowymi wodnymi atrakcjami. Pojawią się nowe wanny jacuzzi. Na hali basenowej wymienione zostanie oświetlenie na energooszczędne. Rozbudowana będzie także stacja uzdatniania wody wraz z nowym złożem w każdym filtrze. Gruntownie przebudowana zostanie strefa saun. Rozpoczęcie prac planowane jest na drugą połowę tego roku. Po ustaleniach z wykonawcą, znany będzie ich szczegółowy harmonogram.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie przy normalnym funkcjonowaniu obiektu. W tym czasie klienci będą mogli korzystać z większości atrakcji. Ze względu na rodzaj prac, mogą wystąpić krótkie wyłączenia. Przewidziane jest również całkowite zamknięcie obiektu, które potrwa nie dłużej jak do trzech miesięcy.

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content