Niebawem ruszy przebudowa drogi powiatowej w Jadamwoli

23 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla, dokonano podpisania umowy z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „BESKID” G.A. Duda Sp.J. z Łostówki reprezentowanym przez Andrzeja Dudę na realizację zadania drogowego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana w km od 10+178 do km 12+252 etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola, Powiat Limanowski”.

Zakres wykonania I etapu zadania w centrum Jadamwoli od pogranicza z miejscowością Jastrzębie na odcinku sięgającym 1,2 km obejmuje: wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia, poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni z poszerzeniem do 6,0 mb , przebudowę przepustów ,utwardzenie poboczy, wykonanie zatok i peronów przystankowych, przejść dla pieszych oraz oznakowanie drogowe.
Wartość zadania wynosi 3 639 967,23 zł, z 6-cio miesięcznym terminem wykonania. Wykonanie zadania jest możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 50% dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Partnerem zadania w zakresie wykonania chodnika jest Gmina Łukowica.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content