Nowe pracownie do nauki zawodów odebrane!

Kolaż 4 zdjęć z nowych pracowni

20 kwietnia odbył się oficjalny odbiór nowych pracowni do nauki zawodów. W Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej powstała pracownia budowlana, natomiast w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej pracownia gastronomiczna. Nowe pracownie to podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie efektywności procesu nauczania w naszych szkołach. Umiejętności zdobyte przez uczniów w czasie zajęć praktycznych będą stanowiły niewątpliwy atut zarówno w czasie dalszej nauki jak i w rozmowach z potencjalnymi pracodawcami.

Inwestycja przy „Ekonomie” obejmowała zadanie: Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej w celu utworzenia pracowni budowlanej, realizowana w ramach projektu „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR oraz budżetu państwa

Wartość inwestycji: 674 674,86 zł brutto, w tym dofinansowanie 421 502,06 zł

Zakres inwestycji obejmował w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2) roboty ogólnobudowlane,
3) instalacje wewnętrzne: wod.-kan.,c.o., elektryczna, gazowa, wentylacji mechanicznej,
4) instalacje zewnętrzne: kanalizacja deszczowa, instalacja gazowa, instalacja elektryczna,
5) odtworzenie nawierzchni z kostki wokół dobudowanego budynku oraz schody wejściowe

Zadanie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej to adaptacja pracowni gastronomicznej, realizowana w ramach projektu „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR oraz budżetu państwa.

Wartość inwestycji: 128 126,91 zł brutto, w tym dofinansowanie 68 000,00 zł.

Zakres inwestycji obejmował w szczególności:
1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wraz z demontażem urządzeń,
2) roboty remontowo-budowlane, w tym m.in. wymiana terakoty na posadzkach, licowanie ścian płytkami, malowanie ścian,
3) przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej,

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content