Nowy sprzęt dla Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego

Ze względu na wciąż rosnące zapotrzebowanie na sprzęt służący opiece nad osobami chorymi i z niepełnosprawnościami po raz drugi w tym roku przeznaczono kwotę 30 000 zł. na zakup m.in. łóżek pielęgnacyjnych, koncentratora tlenu i wózków inwalidzkich.

Z Wypożyczalni mogą korzystać osoby z terenu powiatu limanowskiego, które utraciły sprawność organizmu i złożą pisemne oświadczenie wskazujące na konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu w warunkach domowych.

Obecnie Wypożyczalnia dysponuje około 240 urządzeniami. Najwięcej wypożyczanych jest łóżek pielęgnacyjnych.

Celem Wypożyczalni jest:
 ograniczenie skutków niepełnosprawności
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób, które utraciły sprawność organizmu
 umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej
 korzystanie z różnorodnych form rehabilitacji i terapii.

Do zadań Wypożyczalni należy:
 nieodpłatne udostępnianie osobom sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego
 właściwy dobór i dopasowanie udostępnionego sprzętu rehabilitacyjnego
 udzielanie nieodpłatnej informacji i porad osobom z niepełnosprawnością, członkom ich rodzin i opiekunom w zakresie bezpiecznego korzystania z udostępnionego sprzętu
 pozyskiwanie sprzętu od osób, które tego sprzętu już nie potrzebują
 dostępny sprzęt jest każdorazowo dezynfekowany zgodnie z Procedurą mycia i dezynfekcji sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content