Obchody 107. rocznicy „Bitwy pod Limanową” na wzgórzu Jabłoniec

W niedzielę, 5 grudnia 2021 r. na wzgórzu Jabłoniec miały miejsce obchody 107. rocznicy bitwy z czasów I wojny światowej stoczonej w tym miejscu pomiędzy wojskami austro – węgierskimi i rosyjskimi.  Wydarzenie to zapisało się w historii  jako „Bitwa pod Limanową”, a organizatorami uroczystości upamiętniających poległych w niej żołnierzy byli: Burmistrz Miasta Limanowa oraz Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914”. W wydarzeniu udział wzięła również delegacja Powiatu Limanowskiego – Józef Pietrzak  Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego oraz Wojciech Włodarczyk  Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego. Wartę honorową w trakcie całej uroczystości pełnili członkowie Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914”,  Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz harcerze z ZSP nr 1 w Limanowej.

O godz. 11.00 nastąpiło otwarcie uroczystości przez Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych nr 1 w Limanowej Katarzynę Ziębę oraz Prezesa Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914” Marka Sukiennika. Wszystkich uczestników uroczystości zgromadzonych na cmentarzu wojennym na Jabłońcu powitał również Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

 

Podczas obchodów rocznicy „Bitwy Limanowskiej stronę węgierska reprezentowali: były pierwszy ambasador Węgier w Polsce po upadku komunizmu Akos Engelmayer wraz z  Wicedyrektorem Instytutu Kultury Węgierskiej Peterem Kerteszem, były konsul Węgier w Polsce dr.Sándor Nedeczky z ojcem Ferencem Nedeczky, Konsul  Generalny Węgier w Krakowie dr.Tibor Gerencsér, Albert Muhr – wnuk  Othmara Muhra – dowódcy który poległ na Jabłońcu, delegacja z Instytutu i Muzeum Historii Wojskowości w Budapeszcie, której przewodził Pułkownik Vilmos KOVÁCS oraz delegacja Huzarów z Soprońskiego Stowarzyszenia Tradycji Huzarów na czele z Prezesem Rotmistrzem Robertem Grubitsem.

Ze strony Polskiej na uroczystościach na wzgórzu jabłoneckim uczestniczyli: Za-ca dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Andrzej Sioła wraz z delegacją żołnierzy WOT, komisarz Krzysztof Zapała – Z-ca Naczelnika Wydz. Prewencji KPP w Limanowej, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Wojciech Włodarczyk wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Limanowskiego Józefem Pietrzakiem, Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa Stanisław Orzechowski oraz radni miasta: Adam Dębski, Janusz Kądziołka, Leszek Mordarski i Wiesław Sędzik,  przedstawiciele  Towarzystwa Edukacji Historycznej i Patriotycznej „Semper Fidelis” z Wrocławia, dr Wiesław Bator z Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego z Krakowa, członkowie Stowarzyszenia Św. Kingi ze Starego Sącza, Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego Zorganizowana Grupa Poszukiwawcza ZGP P. Panc Południe, Stowarzyszenia „Kasztanka” z Laskowej oraz członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec na czele z jego dowódcą bryg. Stanisławem Dębskim i drużyna harcerzy „Dzieci Gór” z ZSP nr 1 w Limanowej pod opieką dh przew. Grażyny Nowak.

Uroczystemu wciągnięciu na maszty flag państwowych Węgier i Polski towarzyszyło odegranie hymnów państwowych, a następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia gości, po których rozpoczęła się się msza św. w intencji poległych podczas historycznej bitwy na Jabłońcu.  Liturgię odprawił ks. Tomasz Koźbiała z Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

Po mszy świętej starszy inspektor Obwodu Małopolska Związku Strzeleckiego „Strzelec” bryg. Stanisław Dębski poprowadził apel poległych, a następnie przybyłe delegacje złożyły wiązanki i znicze pod pomnikiem poległego na Jabłońcu płk. Othmara Muhra.

 

źr.: UM Limanowa

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content