Odbiór inwestycji na drogach powiatowych

25 października 2023 r.

W środę 25 października br. miał miejsce oficjalny odbiór inwestycji drogowych zrealizowanych na terenie gmin Jodłownik, Laskowa i Łukowica. W inspekcji wykonanych robót uczestniczyli włodarze Powiatu Limanowskiego oraz przedstawicie gmin i wykonawców.

W Gminie Jodłownik odbioru zadania drogowego pn: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik” dokonali Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak, radni powiatowi – Bogusław Grzyb, Janusz Potaczek, Jan Puchała, Dyrektor PZD Marek Urbański przy udziale przedstawicieli Gminy Jodłownik – wójta Pawła Stawarza, sekretarza Gminy Jana Śliwy oraz przedstawiciela firmy wykonawcy P.P.U.H. JANDA  z Łostówki – Zbigniewa Wacławika. Zakres zadania obejmował:

  1. odcinkową przebudowę drogi powiatowej nr 1632K relacji Kępanów – Tymbark w centrum miejscowości Krasne Lasocice od przystanku bus do wysokości ośrodka zdrowia (odcinek 680 mb) obejmującą wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem oraz położenie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej wzmocnieniem geosiatką, wykonaniem pobocza drogi, przejść dla pieszych i oznakowaniem drogowym;
  2. wykonanie odcinkowego remontu drogi powiatowej nr 1621K relacji Jodłownik – Szczyrzyc poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej wzmocnieniem geosiatką, uregulowaniem odwodnienia wzdłuż drogi, utwardzeniem poboczy w miejscowości Jodłownik na odcinku od boiska sportowego do pogranicza z m. Janowice (odcinek  855 mb) oraz wzmocnienie pobocza drogi kruszywem wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją poboczy drogi w miejscowości Janowice i Szczyrzyc na odcinku długości 1912 mb;
  3. wykonanie odcinkowego remontu drogi powiatowej nr 1622K relacji Dąbie – Szczyrzyc – Dobra w miejscowości Szczyrzyc rejon k/szkoły podstawowej oraz odcinek od wysokości Opactwa Cystersów w kierunku Pogorzan poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z oznakowaniem na ogólnej długości 835 mb.

Wykonanie zadania było możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 98% dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach III naboru do programu POLSKI ŁAD – tereny popegeerowskie obejmujące obszar gminy Jodłownik. Wartość zadania: 3 887 062,79 zł, w tym 98% udział Polski Ład, pozostały udział stanowiły środki własne Powiatu Limanowskiego jak również Gminy Jodłownik w realizacji wykonania chodnika w m. Krasne Lasocice. Wykonawcą zadania było : P.P.U.H.JANDA  z Łostówki.

Drugie zadanie inwestycyjne realizowane było w Gminie Laskowa przy wykorzystaniu środków finansowych pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2023. Sposób wykonania robót oceniali Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak, etatowy członek Zarządu Powiatu Wojciech Włodarczyk, radne powiatowe: Dorota Stanisławczyk i Jolanta Grzegorzek, Dyrektor PZD Marek Urbański, a także wójt Gminy Laskowa Piotr Stach oraz przedstawiciel firmy wykonawcy P.P.U.H. JANDA  z Łostówki – Zbigniew Wacławik.

Zakres zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 K Wojakowa – Sechna – Ujanowice w km od 7+482 do km 8+070 w miejscowości Ujanowice, Powiat Limanowski” – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1555K w kierunku Sechnej obejmował: wykonanie odwodnienia – kanalizacji opadowej, chodnika z kostki brukowej szer. 2,0 mb na długości 473 mb, zjazdów, utwardzenie kruszywem pobocza wraz z krawężnikiem na długości 97 mb, poszerzenie bitumiczne jezdni, oznakowanie drogowe tzw. radar, zamontowanie barier zabezpieczających typu U-12 oraz utwardzenie placu postojowego na wysokości budynku OSP w Ujanowicach.
Całkowita wartość zadania: 1.467.665,39 zł. Partnerem zadania była Gmina Laskowa. Wykonanie zadania było możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 50% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa z programu pomocowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, pozostały udział finansowy stanowiły środki własne Powiatu Limanowskiego i Gminy Laskowa. Wykonawcą zadania było : P.P.U.H.JANDA  z Łostówki.

Kolejne zadanie, również realizowane dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2023, obejmowało drogi powiatowe w Gminie Łukowica. Wykonane prace oceniali Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak, Dyrektor PZD Marek Urbański, przedstawiciele gminy Łukowica: wójt Bogdan Łuczkowski i sołtys wsi Jadamwola Irena Bugajska oraz przedstawiciel firmy wykonawcy P.R.I.„DUDA” prezes Grażyna Duda. W ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola – Olszana w km od 10+178 do km 12+252  etap I w km od 10+178 do km 11+320 w miejscowości Jadamwola, Powiat Limanowski” na odcinku o długości 1,1 km wykonano: chodnik szer. 2,0 mb, regulację odwodnienia, poszerzenie i położenie nowej nawierzchni jezdni szer. 6,0 mb wraz z wzmocnieniem geosiatką, utwardzenie pobocza w tym utwardzenie w ½  bitumicznie, dwa przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym, oznakowanie drogowe pionowe i poziome. Wartość  zadania: 3 669 967,23 zł. Wykonanie zadania było możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 50% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa z programu pomocowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, pozostały udział finansowy stanowiły środki własne Powiatu Limanowskiego i Gminy Łukowica. Wykonawcą zadania jest: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” Grażyna Duda z Łostówki.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content