Odbiór przebudowanej drogi powiatowej w gminie Niedźwiedź

Odbiór przebudowanej drogi powiatowej w Gminie Niedźwiedź - Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Limanowski - Agata Zięba, Przewodniczaca Rady Powiatu Limanowskiego-Ewa Filipiak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Jan Wiecek oraz Członek Zarzadu Rady Powitau Limanowskiego- Czesław Kawalec uczestnicza w przekazaniu inwestycji do użytku

9 grudnia 2019 r. przedstawiciele Powiatu Limanowskiego i Gminy Niedźwiedź odebrali przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 2,8 km w miejscowości Niedźwiedź i Poręba Wielka w gminie Niedźwiedź.

Zakres inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko w km 5+254,17 – 7+951,52 w miejscowości Niedźwiedź i Poręba Wielka oraz drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka – Poręba Górna w km 0+000 – 0+079,90 w miejscowości Poręba Wielka” (od Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu do Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej) obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz ze wzmocnieniem i poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 mb, wzmocnieniem pobocza, przebudową skrzyżowania w centrum m. Niedźwiedź na rondo, wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowę i budowę chodnika, wykonanie zatok autobusowych i peronów przystankowych, sygnalizację przejść dla pieszych oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie zrealizowane zostało w partnerstwie z Gminą Niedźwiedź przy wykorzystaniu pozyskanych przez Zarząd Powiatu 50% dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”, uprzednio zakwalifikowanego do programu pomocowego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 mln 55 tys. 456 zł w tym 2 mln 982 tys. 471 zł – pochodziło z budżetu Państwa, 2 mln 435 tys. 178 zł to koszty własne Powiatu, a 637 tys. 807 zł dofinansowanie Gminy Niedźwiedź.

W odbiorze zadania uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Limanowskiego: Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski, Ewa Filipiak – Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego, Agata Zięba – Wicestarosta, Jan Więcek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Czesław Kawalec – Członek Zarządu Powiatu, Jan Puchała,  Grzegorz Wójcik i Janusz Potaczek – Radni Powiatu Limanowskiego, ze strony Gminy Niedźwiedź uczestniczyli: Rafał Rusnak – Wójt Gminy Niedźwiedź, Zenon Dziedzic – Przewodniczący Rady Gminy oraz Radni Gminy: Franciszek Rapciak i Kazimierz Solak.

Wykonawcą zadania było: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe LIMDROG z Limanowej.

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content