Odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów

Starosta Limanowski Mieczysław Uryga wraz z Dyrektorem Powiatowego Zarżądu Dróg Markiem Urbańskim podczas wideokonferencji

26 stycznia w formie wideokonferencji odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Limanowskiego.

Na wstępie wszystkich biorących udział w spotkaniu przywitał przewodniczący Konwentu Władysław Sadowski. Pierwszym punktem omawianym na konferencji było przedstawienie aktualnej sytuacji związanej z pandemią Covid 19. Kolejnymi punktami posiedzenia były: omówienie współpracy z Nadleśnictwem Limanowa, oraz opracowanie koncepcji tras rowerowych „Enduro Trails” na wybranych obszarach Beskidu Wyspowego.

Ważnym punktem spotkania było przedstawienie wspólnych zadań gminnych i powiatowych planowanych na 2022 rok. Na wstępie Starosta Limanowski Mieczysław Uryga podziękował Burmistrzom i Wójtom za daleko idącą współpracę i podejmowanie wspólnych inicjatyw w ramach tzw. inicjatyw samorządowych, które mają na celu poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach powiatu limanowskiego.
Dyrektor PZD Marek Urbański przestawił zamierzania inwestycyjne, które będą realizowane w 2022 roku oraz przybliżył jak wygląda proces przygotowania kolejnych zadań. Inwestycje wynikające ze wspólnej inicjatyw powiatu i gmin/miast realizowane są zgodnie z lokalnymi potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Powiat mając na uwadze możliwości finansowe samorządów, podejmuje szereg działań, które mogą odciążyć budżety, starając się o kolejne dofinansowania z dostępnych programów pomocowych.
W 2022 roku, przy współpracy samorządów, kontynuowane będą rozpoczęte już zadania na które powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, są to m.in.:
– przebudowa drogi Kobyłczyna – Ujanowice – Laskowa
– przebudowa drogi na terenie m. Łostówka – Wilczyce
– remont drogi Wilczyce – Jurków – Dobra
– oraz remont drogi Rupniów – Nowe Rybie – Szyk
W Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowana jest również przebudowa 6 przejść dla poprawy bezpieczeństwa w: Łukowicy, Niedźwiedziu, Limanowej (ul.J.Marka), Siekierczynie, Pisarzowej i Męcinie.

Spotkanie zakończyło omówienie spraw bieżących.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content