Odbył się odbiór robót drogowych w Mszanie Dolnej na ul.Zarabie

28 grudnia br. w Mszanie Dolej odbył się odbiór techniczny zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna w km 8+176 – 8+701 w m. Mszana Dolna ul. Zarabie” oraz „Remont drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna w km 6+955 – 8+176 w m. Mszana Dolna, ul. Zarabie”.

W odbiorze wykonanych robót drogowych związanych z odcinkową przebudową i remontem drogi powiatowej nr 1625K relacji Tenczyn-Glisne-Mszana Dolna w miejscowości Mszana Dolna ul. Zarabie na łącznej długości 1746 mb uczestniczyli: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Limanowski Agata Zięba, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Janusz Potaczek, Radni Powiatowi: Agnieszka Orzeł oraz Grzegorz Wójcik, Dyrektor PZD w Limanowej Marek Urbański, inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele wykonawców.

Pierwszy odcinek drogi i zadanie pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna w km 8+176,00 – 8+701,00 w m. Mszana Dolna, ul. Zarabie”(525 mb) realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe LIMDROG Sp. zo.o. z Limanowej.
Zakres zadania obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, wykonanie odwodnienia liniowego w postaci korytek wodościekowych oraz kanalizacji opadowej, likwidacja przełomów, poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni i pobocza, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z częściowym utwardzeniem pobocza bitumicznie.

Wartość zadania : 1.507.095,42 zł. brutto. Realizacja nin. zadania była możliwa dzięki pozyskanym przez Powiat dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej w wysokości -w wysokości 585.127,00 zł. , pozostałe środki finansowe stanowiły wydatek własny Powiatu Limanowskiego.

Drugi odcinek drogi powiatowej w ul. Zarabie stanowiący kontynuację w/w zadania został wykonany w ramach remontu pn; „Remont drogi powiatowej nr 1625K Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna w km 6+955 – 8+176 w m. Mszana Dolna, ul. Zarabie” ( 1221 mb ) przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „JANDA” z Łostówki.
Zakres robót obejmował : roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie odwodnienia liniowego (odcinkowe odmulenie rowu przydrożnego, ułożenie korytek wodościekowych), likwidacja przełomów, poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni i pobocza, zjazdy, wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznie pobocza drogi.
Jezdnia bitumiczna od pozostałej szerokości wykonanej konstrukcji bitumicznej stanowiącej pobocze drogi wydzielona będzie oznakowaniem poziomym – liniami krawędziowymi.

Wartość wykonanego zadania wyniosła: 1.520.000,00 zł brutto, które finansowane było w całości ze środków własnych Powiatu Limanowskiego.

Wykonanie przedmiotowego zakresu robót drogowych wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznej jest uwieńczeniem oczekiwań mieszkańców ul. Zarabie w zakresie poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na tym ciągu drogowym stanowiącym połączenie z wykonaną w poprzednich latach nową nawierzchnią drogi na pograniczu ul. Zarabie z miejscowością Glisne, oraz wykonaną odcinkową przebudową dalszego odcinka drogi wraz z obiektem mostowym łączącą się z drogą krajową nr 28 .

Fot. tv28

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content