Odbył się XVIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej

Zaproszeni goście na scenie

10 czerwca br. w Amfiteatrze zlokalizowanym na boisku sportowym „KS Laskovia” w Laskowej odbył się XVIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. Przegląd był również eliminacją do 41. Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu.

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych jest cyklicznym wydarzeniem, przyczyniającym się do popularyzacji i zwiększenia zainteresowania oryginalną formą muzyki wykonywanej przez orkiestry dęte. Ponadto, jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i spotkań muzyków. Pomimo formy konkursu przybyłe orkiestry nie rywalizują ze sobą tylko wspólnie przeżywają miłe chwile i prezentują swój dorobek artystyczny, ukazując jak ciekawa i przyjemna w odbiorze może być muzyka grana na instrumentach dętych.

XVIII Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej oficjalnie otworzył Starosta Limanowski Jan Puchała, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów pełniący obowiązki Wójta Gminy Laskowa Piotr Stach oraz Przewodniczący Rady Gminy Michał Kogutowicz życząc przybyłym uczestnikom przeglądu – powodzenia i dobrej zabawy.

 

 

 

 

 

 

Wśród zaproszonych gości oprócz włodarzy gminy Laskowa na uroczystość przybyli: Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP, Jan Puchała Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga Wicestarosta Limanowski, Wojciech Włodarczyk Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Jolanta Grzegorzek Radna Powiatu Limanowskiego a zarazem Przewodnicząca Komisji Kultury Sportu i Turystyki Rady Powiatu Limanowskiego, Ewa Filipiak Radna Powiatu Limanowskiego, Justyna Tokarczyk Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Limanowej, radni Gminy Laskowa a także licznie przybyli mieszkańcy.

Całość imprezy prowadził Stanisław Przybylski.

Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 9 orkiestr dętych z terenu powiatu limanowskiego, które kolejno prezentowały swoje występy:

•  Orkiestra Dęta przy OSP Męcina
• Parafialna Orkiestra Dęta z Krosnej
• Parafialna Orkiestra Dęta z Laskowej
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krużlowej
•  Parafialna Orkiestra Dęta z Jaworznej
•  Orkiestra Dęta „Echo Gminy Łukowica”
• Orkiestra Dęta OSP Dobra
•  Orkiestra Dęta „Echo Podhala” z Limanowej
•  Orkiestra Dęta OSP z Mszana Dolnej

Występy oceniała komisja Arystyczna w składzie:

1. Leszek Mieczkowski– muzyk
2. Leszek Łopalewski – muzyk
3. Stanisław Stachoń – muzyk

Po wysłuchaniu  Orkiestr Dętych zgłoszonych do Przeglądu Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:  

          W GRUPIE I – ORKIESTR OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

 I miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplomy i nagrody pieniężne w kwocie 1400 zł., przyznano: 

  • Orkiestrze Dętej przy OSP Męcina,

II miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplomy i nagrody pieniężne w kwocie 1200 zł., przyznano: 

  • Orkiestrze Dętej przy OSP Mszana Dolna

III miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplomy i nagrody pieniężne w kwocie 800 zł., przyznano: 

  • Orkiestrze Dętej przy OSP Dobra

       W GRUPIE II ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY PARAFIACH
                                                                                                                                                                                                                     
I miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1400 zł., przyznano:

  • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Jaworznej 

II miejsce pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1200 zł., przyznano:

  • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Laskowej

III miejsce pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 800 zł., przyznano:

  • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Krosnej

W GRUPIE III – ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH  PRZY OŚRODKACH KULTURY I STOWARZYSZENIACH

I miejsca „nie przyznano”

II miejsce pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1200zł., przyznano:

  • Orkiestrze „Echo Podhala” z Limanowe


Na 41.Festiwal  Orkiestr  Dętych  „ECHO TROMBITY”  w Nowym Sączu, Komisja  postanowiła  zakwalifikować:
1. Orkiestrę Dętą przy OSP Męcina,
2. Orkiestrę Dętą z Krużlowej
3. Orkiestrę Dętą OSP z Mszany Dolnej,
4. Parafialną Orkiestrę Dętą z Jaworznej,
5. Parafialną Orkiestrę Dętą z Laskowej,
6. Orkiestrę Dętą „Echo Podhala” z Limanowej

Komisja z zadowoleniem stwierdziła dalszy wzrost poziomu artystycznego, duże zaangażowanie drygentów i muzyków oraz wzrastającą liczbę młodzieży w zespołach.

Z uznaniem należy stwierdzić, iż w XVIII Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej, wzięło udział 7 Orkiestr z terenu powiatu limanowskiego, oraz jedna z nowosądeckiego. Łącznie na scenie podczas jednego niedzielnego popołudnia wystąpiło 350 muzyków.

Imprezę uświetnił koncert Kapeli „GÓROLE”. Całość zakończyła zabawa taneczna z zespołem „REMO”.

Wszystkim Orkiestrom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zespół Górole podczas występu

Zapraszamy do galerii zdjęć na FACEBOOKU

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content