Odbyła się I Sesja Rady Powiatu Limanowskiego VII kadencji

Rada Powiatu Limanowskiego

8 maja 2024 r.

We wtorek 7 maja 2024 r. odbyła się I Sesja Rady Powiatu Limanowskiego VII kadencji. Obrady poprzedziła uroczysta Msza św. w intencji samorządowców w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego Jan Puchała, najstarszy wiekiem radny otworzył obrady. Następnie głos zabrała Pani Maria Putiatycka zastępca Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej, która pogratulowała radnym zdobytych mandatów oraz wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego.

Radę Powiatu Limanowskiego VII kadencji tworzyć będą: Kazimierz Bukowiec, Jadwiga Cichańska, Marcin Dziedzina, Szczepan Figura, Ewa Filipiak, Grażyna Gocal, Halina Gocal, Adam Górszczyk, Józef Jaworski, Helena Kania, Czesław Kawalec, Janusz Koza, Leszek Król, Beata Krzyściak, Marcin Matras, Józef Pietrzak, Krzysztof Przybytek, Jan Puchała, Mieczysław Uryga, Jan Więcek, Wojciech Włodarczyk, Rafał Woźniak, Grzegorz Wójcik, Izabela Zelek oraz Agata Zięba.

radni Rady Powiatu Limanowskiego

Kolejnym ważnym punktem obrad było złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. W dalszej części przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego. Wybór przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. W celu przeprowadzenia głosowania powołana została komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący – Szczepan Figura sekretarz – Grażyna Gocal, członkowie – Halina Gocal i Izabela Zelek. Przewodniczącym Rady VII kadencji został Józef Pietrzak, który po wyborze przejął od Jana Puchały prowadzenie sesji.

Po przegłosowaniu przez radę rozszerzenia porządku obrad o wybór starosty, wicestarosty, pozostałych członków zarządu oraz wiceprzewodniczących rady, radni w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Starosty Limanowskiego, którym na kolejną kadencję został Mieczysław Uryga. Na funkcję wicestarosty wybrana została Ewa Filipiak. Skład zarządu uzupełnili: etatowy członek Wojciech Włodarczyk oraz nieetatowi członkowie Józef Jaworski i Czesław Kawalec. Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali Beata Krzyściak i Grzegorz Wójcik. Miłym akcentem sesji była wizyta harcerzy z Hufca Gorczańskiego, którzy pogratulowali obecnym na sali radnym wyboru, życząc powodzenia w wypełnianiu obowiązków radnego w rozpoczętej VII kadencji Rady Powiatu.

W swoim exposé starosta Mieczysław Uryga podziękował radnym za okazane zaufanie i wybór na Starostę Limanowskiego na kolejną kadencję, deklarując jednocześnie kontynuowanie rozpoczętych w poprzedniej kadencji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa, modernizacji dróg powiatowych oraz jednostek oświatowych jak i rozwoju turystyki oraz ochrony zdrowia.

starosta podczas wygłaszania przemówienia

Pełna fotogaleria z I Sesji Rady Powiatu Limanowskiego dostępna na tutaj.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content