Odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

10 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Limanowskiego.

Po otwarciu sesji oraz wprowadzeniu zmian do porządku obrad, radni podjęli uchwałę w sprawie odwołania radnej Ewy Filipiak z funkcji Przewodniczącej Rady Powiatu Limanowskiego. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym dalsze prowadzenie obrad zostało przekazane wiceprzewodniczącemu Józefowi Pietrzakowi.

W pierwszej po przerwie wakacyjnej Sesji Rady Powiatu Limanowskiego, radni zapoznali się m.in.:

– z ze sprawozdaniem z kontroli Komisji Rewizyjnej za okres od 1 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
– z informacją o poziomie wykonania kontraktu z NFZ w I półroczu 2021 r. oraz o bieżącej sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego. W tym punkcie dyrektor szpitala Marcin Radzięta zapewnił obecnych na sali radnych o dobrej kondycji finansowej Szpitala Powiatowego w Limanowej, dodając że pierwsze półrocze szpital zakończył dodatnim wynikiem finansowym.
– z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku: dochody budżetowe ogółem na poziomie 179 255 972,16 zł co stanowi 48,34% wykonania, wydatki ogółem na poziomie 194 658 113,53 zł co stanowi 40,98%.

Radni podjęli również uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej, Mszanie Dolnej i Szczyrzycu. Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez powiat do tej pory funkcjonowały na podstawie statutów nadanych w 2011 r. Podjecie uchwały uzasadnione było z koniecznością dostosowania obecnych statutów do znowelizowanych zapisów ustaw. Zmieniono zapis dotyczący nadzoru nad domami. Doprecyzowano, iż jednostki te są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i uszczegółowiono zakres ich działania. Dodatkowo znowelizowano podstawy prawne i publikatory aktów prawnych.

XX Sesję Rady Powiatu Limanowskiego zakończyły wnioski i oświadczenia radnych.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content