Odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Limanowskiego

sesja Rady Powiatu Limanowskiego

23 lutego sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Limanowskiego.

Po otwarciu sesji, Rada minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego 10 stycznia br. Radnego Powiatu Limanowskiego śp. Stanisława Nieczarowskiego. Nowym Radnym został Lech Nowak, który złożył na sesji uroczyste ślubowanie. Lech Nowak zasiadać będzie w dwóch komisjach: Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych, zgodnie z podjęciem przez radnych stosownych uchwał.

Kolejnym ważnym punktem obrad było wręczenie „Medalu Honorowego Powiatu Limanowskiego” oraz tytułu „Zasłużony dla Powiatu Limanowskiego” Zespołowi Regionalnemu „Spod Kicek” z Mordarki.Medal oraz akt nadania odebrali bracia Józef i Wojciech Tokarczykowie założyciele zespołu.

Zespół „Spod Kicek” z Mordarki powstał w 1990 roku. Poprzez kultywowanie dawnych tradycji, folkloru lachowskiego, pieśni, obrzędów i zwyczajów, zespół stał się prawdziwym ambasadorem kultury ludowej Ziemi Limanowskiej. Potwierdzeniem tego są liczne sukcesy, nagrody i wyróżnienia dla zespołu na festiwalach i konkursach. Zespół wystąpił przeszło 300 razy na różnych występach w kraju jak również za granicą w Turcji, Francji, Włoszech, Dani, na Ukrainie, a także w Watykanie dla Papieża Jana Pawła II. Obecnie Zespół liczy 40 osób – uzdolnionych instrumentalistów, śpiewaków i tancerzy. W ubiegłym roku „Spod Kicek” świętował jubileusz 30-lecia swojej działalności artystycznej.

Radni podjęli również uchwałę w spawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego, na podstawie wniosków złożonych w roku 2021. Łączna kwota dofinansowania na rok 2022 wynosi 170 tyś zł. Dotacją objęte zostały następujące parafie:

 

Lp.Podmiot Nazwa zadania Kwota dotacji
1.Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w UjanowicachOdsłonięcie i pełna konserwacja polichromii stropu nawy – VI etap w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach30.000 zł
2. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w JodłownikuPrace konserwatorskie przy ambonie  w kościele pomocniczym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku20.000 zł
3.Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w SzykuRenowacja obrazu Św. Barbary w kościele pw. Św. Stanisława i Św. Barbary w Szyku20.000 zł
4.Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Łososinie GórnejPrace konserwatorskie przy ambonie w kościele pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej20.000 zł
5.Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w SkrzydlnejRemont więźby dachowej w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej30.000 zł
6.Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Antoniego Opata w MęciniePrace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie30.000 zł
7.Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w DobrejRemont kamiennej posadzki III etap w kościele pw. śś. Szymona i Judy w Dobrej20.000 zł

Następnie Radni podjęli uchwałę w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie utworzenia oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, a stosowny wniosek składa organ prowadzący szkołę, jakim jest Powiat Limanowski.

W dalszej części obrad, radni podjęli m.in. uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego i czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz włączenia ich do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej. Wprowadzona zmiana ułatwi uruchomienie Liceum Ogólnokształcącego na terenie Mszany Dolnej, w którym kształciła by się zarówno młodzież oraz powstały by oddziały kształcenia dla osób dorosłych. W związku ze zmianą adresów siedziby i lokalizacji prowadzonych zajęć, radni, na sesji podjęli również uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego i czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Mszanie Dolnej.

Następnym punktem omawianym podczas obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Glisne – Mszana Dolna. Linia komunikacyjna Glisne – Mszana Dolna nie funkcjonuje od dłuższego czasu, dlatego też Powiat Limanowski zdecydował się na uruchomienie przedmiotowej linii aby zaspokoić potrzeby mieszkańców i umożliwić bezpośrednie połączenie do Mszany Dolnej dla uczniów i osób pracujących.

Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej do Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej oraz w sprawie zamiaru przekształcenia Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej w Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Porębie Wielkiej. Na zakończenie radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego w 2021 r.

Sesję Rady Powiatu Limanowskiego zakończyły wnioski i oświadczenia radnych.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content