Odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

19 czerwca 2023 r. podczas XXXIV Sesji Rady Powiatu Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Przewodniczący Rady Powiatu Józef Pietrzak wręczyli nagrody pieniężne oraz statuetki osobom, których działalność na rzecz kultury i osiągnięcia sportowe przyczyniły się do promocji Powiatu Limanowskiego.

Przyznane nagrody oraz statuetki to dowód uznania samorządu Powiatu Limanowskiego dla działaczy kultury, zespołów i zawodników, którzy realizując pasje – równocześnie  rozsławiają nasz powiat w kraju i za granicą.

W dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznano 15 nagród pieniężnych. Otrzymali je:

Maria Franczak –  legenda Limanowskiej Słazy, gawędziarka i śpiewaczka. Współtworzy KGW w Starej Wsi, od lat pisze gawędy, śpiewa i krzewi szeroko pojętą kulturę. Mentorka i nauczycielka młodszych pokoleń.

Orkiestra Dęta „Echo Podhala” z Limanowej – zespół powstał w 1923 roku i od tego czasu uczestniczył w wielu uroczystościach na terenie powiatu, województwa i kraju. Wiele razy orkiestra grała podczas międzynarodowych festiwali m.in. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Wathlingen w Niemczech, Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Tworkowie i Bohuminie (Czechy). Prócz tego organizowała warsztaty, projekty artystyczne i edukacyjne skierowane do młodego pokolenia. Zespół angażował się również w działalność charytatywną.

Barbara Stożek – jako śpiewaczka może pochwalić się zdobyciem: 19 nagród za I miejsce, 30 nagród za II miejsce, 29 nagród za III miejsce oraz 15 wyróżnień. Razem z grupą „Mszanicanek” otrzymała wiele nagród i wyróżnień m.in. I nagrodę na Przeglądzie Gawędziarzy I Śpiewaków Ludowych w Wiśniowej – Bajania nad Krzyworzeczką 2022, II nagrodę na „Festiwalu Papieskim” w Białym Dunajcu 2019, III nagrodę na „Limanowskiej Słazie” 2022.

Wojciech Jamróz – działał w Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej, grupie hejnalistów, grupie kolędniczej z Mszany Dolnej z szopką lalkową i gwiazdą oraz Asyście Zagórzańskiej. Jako członek orkiestry uczył młodzież gry na instrumentach, inicjował remont i zakup nowych. Uzyskał wiele wyróżnień i nagród m.in.: odznaczenie dla zasłużonego działacza kultury, srebrny i brązowy medal OSP za zasługi dla pożarnictwa, Medal Orkiestry OSP za wysługę 50 lat, I miejsce dla grupy kolędniczej „z szopką…” z Mszany Dolnej w XXXI Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej 2003.

Robert Kowalski – historyk, muzealnik, menadżer kultury oraz działacz społeczny. Od wielu lat jest pomysłodawcą i organizatorem programów edukacyjno-naukowych oraz wystaw historycznych na terenie powiatu limanowskiego. Zainicjował działania, które doprowadziły do wpisania do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego dwóch zespołów zabytkowych XIX i XX w. kamiennych nagrobków (2021-2022). Pomysłodawca i współorganizator ”Kwesty łososińskiej na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków”. Opublikował też prace pt. „Ocalić od zapomnienia. Kapliczki i krzyże przydrożne w gminie Laskowa” oraz „Z biegiem rzeki Łososiny. Szkice historyczne: ludzie, miejsca, wydarzenia”.

Marian Janik – występuje blisko od 50 lat na różnego typu scenach jako gawędziarz. Wielokrotnie nagradzany na „Limanowskiej Słazie” i „Karnawale Góralskim” w Bukowinie Tatrzańskiej. Jest jednym z najbardziej znanych gawędziarzy w powiecie Limanowskim.

Anna Maria Stożek – całokształt działalności kulturalnej to publicystyka regionalna. W 2022 roku wydała książkę pt. „Katarzyna Smreczyńska – matka oddana dzieciom”, która opowiada o matce Władysława Orkana – największego pisarza na limanowszczyźnie.

Ryszard Gawron – kierownik Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton”. Podejmował inicjatywy z ramienia orkiestry uczestnicząc w uroczystościach i koncertach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Zorganizował wydanie płyty z kolędami i pastorałkami „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój” oraz pielgrzymkę orkiestry na Jasną Górę, jako promocję gminy i powiatu.

Zespół Regionalny „Słopnicki Zbyrcok” – w czasie swojej 10-letniej działalności zespół brał udział w wielu przeglądach oraz festiwalach zdobywając przy tym różne nagrody i wyróżnienia: Srebrne Żywieckie Serce na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, I miejsce w konkursie DRUZBACKA” w Podegrodziu 2022,II miejsce na festiwalu „Limanowska Słaza” w kategorii zespół regionalny, żeńska grupa śpiewacza i kapela 2022. Reprezentował też Gminę Słopnice w Chlebnicach na Słowacji z okazji 20-lecia międzynarodowej współpracy z tym samorządem.

Jadwiga Kuczaj – jest instruktorką i autorką Programów w Zespole Regionalnym ,,Kijom Worci” z Pisarzowej, sama również tańczy w Zespole. Prowadziła zespół Mali Męcinianie z Męciny. Ponadto przygotowuje dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie do wielu konkursów regionalnych odnosząc z nimi sukcesy m. in. Grand Prix.

Antonina Lubera – wiele lat działała w Zespole Regionalnym Pisarzowianie, prowadząc równocześnie działalność ludową jako śpiewaczka i gawędziarka, tworząc rękodzieła, szczególnie skupiając się na tradycyjnym tkaniu. Pani Antonina jest już w zasadzie legendą, nie tylko w rodzimej Pisarzowej, ale i na całej Limanowszczyźnie.

Michalina Piechura – była przewodnicząca KGW w Laskowej, która prowadzi grupę teatralną przy kole od 15 lat. W swoim dorobku ma 15 scenariuszy tradycyjnych scenek, które też sama wyreżyserowała. Zdobyła wiele zaszczytnych pierwszych miejsc i wyróżnień. Największym sukcesem był występ grupy teatralnej na deskach Teatru Polskiego w Warszawie.

Władysława Anna Jamróz jest poetką, której wiersze dotyczą problematyki religijnej i zawierają w sobie zachwyt dla przyrody Beskidu Wyspowego i gorczańskiego krajobrazu. Od roku 2003 organizuje Międzynarodowy Konkurs Poetycki i Literacki „O autentyczną wiarę i o ludzkie serce człowieka”. Spod jej pióra wyszły m.in. tomiki dla dzieci, zbiory wierszy, książka biograficzna „Kapłan Męczennik Ks. Józef Jamróz”. Teksty te zamieszczane są w różnych pismach katolickich oraz wykorzystywane są w audycjach radiowych. Ma wiele wygranych konkursów m.in. III Konkurs Poezji Religijnej, Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O pajdkę chleba razowego”, I Konkurs Poezji Dziecięcej, II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Z Maryją do Chrystusa”.

Zespół Regionalny „Spod Turbaca” – od 2015 roku promuje Porębę Wielką i region poprzez upowszechnianie góralskiego folkloru, aby ocalić od zapomnienia tradycyjne stroje, muzykę i tance. Zrealizował kilka pięknych i ciekawych teledysków promujących folklor, tradycje i piękno Gorców. Zespół uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Tańca Ludowego w Mohacs na Węgrzech. Aktywnie włącza się w życie społeczności lokalnej i gminnej.

Aleksandra Śliwa – od 5 lat jest kierownikiem muzyki w Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca „ Słopniczanie”. Poprzez nauczanie dzieci gry na skrzypcach muzyki ludowej pomaga w zachowaniu i rozsławieniu tej muzyki. Osiągnęła też pierwsze sukcesy ze stworzoną przez nią grupą dziecięcą podczas takich wydarzeń jak „Drużbacka w Podegrodziu” i „Limanowska Słaza”.

Dodatkowo Zarząd Powiatu Limanowskiego uhonorował statuetką dwie osoby:
Jadwigę Postrożna – absolwentkę Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Nowym Sączu, śpiewaczkę operową, doktor wokalistyki w dziedzinie sztuk muzycznych. Na jej koncie znalazły się m.in. I Nagroda na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym, I Nagroda w Konkursie Wokalnym, III Nagroda na Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej.

Urszulę Antosz-Rekucką – wieloletnią nauczycielkę – katechetkę, która podejmuje wysiłki na rzecz ocalenia pamięci po mszańskich i okolicznych Żydach oraz wychowania młodzieży w duchu dialogu i szacunku wobec innych. Założyła Fundację Sztetl Mszana Dolna i pełni funkcję jej prezesa. Jest jedną z bohaterek książki „Skarby. Poszukiwacze i strażnicy żydowskiej pamięci”.

W działalności sportowej nagrodę pieniężną przyznano 16 osobom:

Weronika Kaleta – zawodnik – biegi narciarskie. Jej osiągnięcia w 2022 roku to m. in. udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie i w Mistrzostwach Świata U23 w Lygne oraz złoty medal na Mistrzostwach Polski Seniorów Zakopane oraz Slavic Cup – Puchar Kontynentalny Zakopane.

Patrycja Florek – zawodnik – narciarstwo alpejskie. W 2022 roku zdobyła m. in. 1 miejsce w slalomie i 2 miejsce w slalomie gigancie na Międzynarodowych Zawodach FIS w Szczawnicy, 2 miejsce w slalomie na University Bila v Beskydach  (CZE) oraz start w Mistrzostwach Świata Juniorów w Kanadzie.

Karolina Kaleta – zawodnik – biegi narciarskie. W 2022 roku m. in. brała udział w Mistrzostwach Świata U23 w Lygne oraz zdobyła srebro i brąz na Mistrzostwach Polski Seniorów w Zakopanem i na Slavic Cup – Puchar Kontynentalny Zakopane.

Klaudia Michura – zawodnik – snowboard. W 2022 roku otrzymała m. in. 1 miejsce – XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych SG, 2 miejsce – XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych SL i Ranking PZN, juniorki młodsze, 3 miejsce – Klasyfikacja Generalna Pucharu Polski w Snowboardzie Alpejskim, Klasyfikacja Generalna Pucharu Polski w Snowboardzie, Młodzieżowy Puchar Polski Snowboardcross. Uzyskała też powołanie do Juniorskiej Kady Narodowej – Kontrakt Zawodniczy PZN.

Mateusz Szczęsnowski – zawodnik – Taekwondo Olimpijskie. W 2022 roku brał udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Taekwondo Olimpijskim zdobywając 1 miejsce, Multi European Games Taekwondo oraz  XLI Mistrzostwach Polski Seniorów w Taekwondo Olimpijskim w Borne Sulinowo zasiadając na najwyższym miejscu podium.

Karolina Szczęsnowska – zawodnik – Taekwondo Olimpijskie. Jej osiągnięcia w 2022 roku to: I miejsce w Pucharze Polski, III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski oraz III miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów Borne Sulinowo.

Stanisław Sułkowski – zawodnik – pływanie. W 2022 roku został brązowym Medalistą Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych oraz Brązowym Medalistą Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnosprawnych.

Ewa Murzyn – zawodnik – Taekwondo Olimpijskie. W 2022 roku wywalczyła złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Taekwondo Olimpijskim, Pucharze Polski Kadetów i Juniorów P2 w Taekwondo Olimpijskim i Pucharze Polski Kadetów i Juniorów oraz srebrny medal w Pucharze Polski Kadetów i Juniorów.

Anita Smoter – zawodnik – Taekwondo. W 2022 roku wywalczyła I miejsce w XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych oraz III miejsce w Pucharze Polski P2 Kadetów w Taekwondo Olimpijskim.

Małgorzata Gal – zawodnik – Taekwondo/ Kyorugi. Do największych osiągnięć w 2022 roku zalicza: I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w Taekwando Borno Sulinowo oraz III miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Taekwano.

Paweł Ceklarz – zawodnik – Łucznictwo Olimpijskie. W 2022 roku uzyskał: I miejsce w Pucharze Polski Seniorów, I miejsce w III rundzie Pucharu Polski Juniorów w Łucznictwie oraz III miejsce i zdobycie II V-ce Mistrza Polski w XXXVII Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Łucznictwie.

Andrzej Kowalczyk – zawodnik – Lekkoatletyka, biegi średnie. Do największych sukcesów 2022 zaliczył 2 miejsca: w biegu na 1500 metrów 98. PZLA Mistrzostwa Polski Suwałki, w biegu na 1500 metrów 66. PZLA Mistrzostwa Polski Toruń oraz w biegu na 3000 metrów 66. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski Toruń.

Dawid Opoka– zawodnik – narciarstwo biegowe. w 2022 roku zdobył: Brązowy medal w Mistrzostwach Polski na Kubalonce oraz III miejsce w Pucharze Polski.

Marek Trzópek – zawodnik – łucznictwo olimpijskie. W 2022 roku uzyskał: II miejsce i zdobycie Vice Mistrza Polski Juniorów w XXXVII Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w łucznictwie oraz posiada Mistrzowską klasę sportową.

Karolina Raś – zawodnik – Taekwondo. W 2022 roku wywalczył II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów oraz III miejsce w XLI Mistrzostwach Polski Seniorów.

Dodatkowo Zarząd Powiatu Limanowskiego uhonorował statuetką zawodników:

Sławomir Jasica – zawodnik – Kulturystyka – Wyciskanie sztangi leżąc. Do największych sukcesów zalicza: I miejsce w Mistrzostwach Polski, II miejsce w Pucharze Polski oraz IV miejsce w Mistrzostwach Europy.

Wojciech Ranosz – zawodnik – kolarstwo zjazdowe (downhill). w 2022 roku uzyskał I miejsce w Mistrzostwach Polski Downhill w kat. Elita Bike Park Czarna Góra.

Justyna Tupta – zawodnik – Biathlon. Do największych sukcesów 2022 zalicza: I miejsce o Puchar Polski w Biathlonie Letnim w biegu indywidualnym seniorek Duszniki Zdrój, I miejsce o Puchar Polski w Biathlonie Letnim w sprincie seniorek Duszniki Zdrój oraz III miejsce o Puchar Polski w Biathlonie Letnim w sprincie seniorek Czarny Bór.

Martyna Kaleta – zawodnik – fitness artystyczny, bikini fitness, cheerleading. W 2022 r. uzyskała II miejsce: w Pucharze Świata Sarte Susanne Fitness Artystyczny, w Mistrzostwach Polski w K i F Jurorki Bikini, w XLVI Mistrzostwach Polski w K i F kat. Fitness Artystyczny, w Mistrzostwach Polski Mażoretek, w Mistrzostwach Polski Cheerleader oraz III miejsce w Pucharze Polski w K i F Fitness Artystyczny.

Ważnym punktem obrad sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego. Proponowane zmiany dotyczyły zabezpieczenia środków gwarantujących ukończenie przebudowy drogi powiatowej 1555K m.in. na odcinku  Kamionka Mała – Laskowa. Działając w ramach kompetencji Rada Powiatu przyjęła uchwałę, której głównym celem jest jak najszybsze zawarcie umów z wykonawcami, aby w zaplanowanym terminie zamknąć inwestycję związaną z tą drogą.

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content