Oddano do użytku przebudowany most w Zbludzy

7 grudnia 2022 r. w obecności Mieczysława Urygi Starosty Limanowskiego, Agaty Zięba Wicestarosty Limanowskiego, Marka Urbańskiego Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, Janusza Burkata Inspektora Nadzoru oraz Rafała Jędrzejka przedstawiciela wykonawcy P.U.I. BUDMOST z Laskowej dokonano odbioru wykonanej przebudowy obiektu mostowego wraz z wykonaniem odcinkowej przebudowy drogi powiatowej 1609K na dojazdach do mostu w miejscowości Zbludza.

Prace prowadzone były w ramach zadania pn: „ Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w m. Stara Wieś i Zbludza wraz z dojazdami”.
Zakres prac mostowych obejmował:
– częściową rozbiórkę wyposażenia mostu,
– wykonanie wzmocnienia ustroju nośnego,
– przebudowę skrzydeł,
– wykonanie płyt przejściowych,
– roboty izolacyjne i zabezpieczające,
– wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
– montaż urządzeń bezpieczeństwa – bariery, poręcze stalowe.

Zakres prac drogowych na dojazdach do mostu ( odcinek dł. 707 mb – od istniejącej zatoki autobusowej do wysokości kapliczki ) obejmował:

– roboty nawierzchniowe jezdni poprzez korektę niwelety,
– likwidację licznych zapadnięć w jezdni i przełomów,
– wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem do szerokości 6,0 mb,
– miejscowe poszerzenia jezdni na łukach,
– utwardzenie pobocza,
– wykonanie zatoki autobusowej i peronów przystankowych komunikacji publicznej,
– montaż barier zabezpieczających, wykonanie dojść i nawierzchni z kostki brukowej w obszarach wiat przystankowych i kapliczki przydrożnej,
– utwardzenie placu postojowego,
– uregulowanie odwodnienia poprzez wyłożenie rowu otwartego płytami ażurowymi,
– przebudowa przepustów na zjazdach,
– wykonanie utwardzonych bitumicznie zjazdów indywidualnych,
– wykonanie przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym oraz oznakowanie drogowe.

Poniżej zdjęcia przed przebudową mostu oraz efekt końcowy.

 
Wartość wykonanych robót mostowo-drogowych: 3.076.092,82 zł brutto. Wykonanie zadanie było możliwe dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski 50% dofinansowaniu z środków budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 1,5 mln zł. Pozostały udział finansowy stanowiły środki własne budżetu Powiatu.
Zrealizowane zadanie było kolejnym etapem poprawy stanu technicznego istniejących obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego, a tym samym likwidacji bariery ograniczonego tonażu przejezdności przez obiekt mostowy ( dotychczasowa nośność – 15 ton ) oraz poprawy warunków bezpieczeństwa i przejezdności zarówno na obiekcie mostowym jak i dojazdach.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content