Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Limanowski w roku szkolnym 2018/2019

oferta edukacyjna

Nabór do szkół będzie przeprowadzany w systemie rekrutacji elektronicznej

https://malopolska.edu.com.pl

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej
ul. W. Orkana 1, tel. /18/337-20-59

http://1lo.limanowa.pl

Liceum Ogólnokształcące
 matematyka, fizyka, informatyka
 matematyka, fizyka, j. angielski
 matematyka, geografia, j. angielski
 matematyka, biologia, chemia
 biologia, chemia, j. angielski
 j. polski, historia, wos

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej ul. J. Piłsudskiego 81, tel. /18/ 337-17-60 – budynek A ul. W. Witosa 5 – budynek B
www.zsnr1.limanowa.pl

IV Liceum Ogólnokształcące
(część klas będzie miało zajęcia w budynku B – przy ul. W. Witosa 5)
 biologia, chemia, j. angielski
 j. polski, historia, j. angielski
 matematyka, fizyka, informatyka, j. angielski

Technikum
 technik ekonomista
 technik budownictwa
 technik żywienia i usług gastronomicznych
 technik hotelarstwa
 technik handlowiec
 technik geodeta
 technik weterynarii

Branżowa Szkoła I Stopnia
 klasa wielozawodowa

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej ul. Z. Augusta 8, tel. /18/ 337-26-02

http://zstio.edu.pl/

II Liceum Ogólnokształcące
 matematyka, informatyka

Technikum
 technik informatyk
 technik pojazdów samochodowych
 technik mechatronik
 technik mechanik
 technik elektryk
 technik architektury krajobrazu
 technik organizacji reklamy

Branżowa Szkoła I Stopnia
 mechanik pojazdów samochodowych /elektromechanik pojazdów samochodowych/
/ elektryk /kierowca – mechanik /ślusarz /operator obrabiarek skrawających /ogrodnik klasa wielozawodowa

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. J. Marka w Mszanie Dolnej, ul. J. Marka 2, tel. /18/ 331-01-35

www.zspmszana.iap.pl

Technikum
 technik żywienia i usług gastronomicznych
 technik hotelarstwa
 technik ekonomista /technik logistyk

 

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych im. św. Antoniego z Padwy w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 4, tel. /18/ 331-01-98

www.zsti.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące
 j. angielski, matematyka, geografia, historia
 j. angielski, wos, historia, przyroda

Technikum
 technik mechanik
 technik elektryk
 technik informatyk
 technik budownictwa
 technik organizacji reklamy

Branżowa Szkoła I Stopnia
 mechanik – monter maszyn i urządzeń/ monter konstrukcji budowlanych /klasa wielozawodowa

 

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, Tymbark 349, tel. /18/ 332-50-30

www.zstymbark.pl

Liceum Ogólnokształcące
 j. angielski, geografia, matematyka, przysposobienie wojskowe
 j. angielski, historia, biologia, bezpieczeństwo publiczne
 j. angielski, biologia, j. niemiecki

Technikum
 technik technologii żywności

 

Zespół Szkół w Szczyrzycu, tel. /18/ 332-00-99

www.zsszczyrzyc.iap.pl

Liceum Ogólnokształcące

Technikum
 technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I Stopnia
 wielozawodowa

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Konopnickiej w Dobrej, tel. /18/ 333-00-29

http://sosw-dobra.i1.com.pl/

Branżowa Szkoła I Stopnia
 kucharz
Szkoła Przysposabiająca do pracy

Informacje na temat naboru do tych szkół można uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej.

image_pdfimage_print

Udostępnij