Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Plakat- Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Na podstawie §2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (j.t. Dz.U. 2018r. poz. 117), działając w imieniu Starosty Limanowskiego, ogłaszam nabór wniosków w ramach rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Nabór trwał będzie w dniach od 13.06.2022r. do 15.06.2022r.
Środki finansowe pozostające w dyspozycji Urzędu to kwota 94 000,00 zł

Pracodawcy mogą składać wnioski w ramach następujących priorytetów rezerwy:

wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,

wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Preferowane będą wnioski pracodawców, którzy nie korzystali dotychczas ze środków KFS i które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów wydatkowania rezerwy z KFS, określonych na 2022 rok przez Radę Rynku Pracy.

Druki wniosków oraz Regulamin przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w 2022r. dostępne są na stronie www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców „Krajowy Fundusz Szkoleniowy”.
Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 18/3337 862.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content