Ogłoszenie w sprawie wpisu na listę rzeczoznawców majątkowych

ikonka z białą małą literą i na niebieskim okrągłym tle

23 stycznia 2024 r.

Zgodnie z Procedurą wpisu na listę biegłych i powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Limanowskiego w 2024 roku, ustaloną Zarządzeniem Starosty Limanowskiego Nr 9/2024 z dnia 22.01.2024 r., ogłasza się nabór na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych, koniecznych do dokonania wpisu, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Zgodnie z zapisami §7 w/w Procedury, wymagane dokumenty można składać:

  1. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej, tj. budynek B, I piętro, pokój nr 148 – Kancelaria Ogólna, z dopiskiem: „wpis na listę rzeczoznawców”,
  2. za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Józefa Marka 9,
    34-600 Limanowa, z dopiskiem: „wpis na listę rzeczoznawców”,
  3. za pośrednictwem platformy ePUAP, na skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego
    w Limanowej, na adres: /0c0mt69yxv/SkrytkaESP.

Wzór wniosku o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych stanowi załącznik nr 2 do w/w Procedury.

Pierwszy wpis na listę biegłych nastąpi 2 lutego 2024 r.

W związku z tym, że lista ma charakter otwarty, wnioski można składać w dowolnym terminie, jednakże wpisy będą dokonywane kwartalnie.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content