Ogólnopolskie Zawody Sportowe Ochotniczych Hufców Pracy

16 października 2022 r. już po raz 22 obchodzić będziemy będą Ogólnopolski Dzień Papieski. Hasłem tegorocznego święta będzie „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor). Z okazji Dnia Papieskiego Komenda Główna OHP wraz z Krajowym Duszpasterstwem OHP przygotowała szereg wydarzeń mających przypominać rocznicę wyboru Karola Wojtyły na tron papieski.

Ważnymi wydarzeniami, mającymi uświetnić XXII Dzień Papieski będą trwające aż cztery dni „Ogólnopolskie Zawody Sportowe Ochotniczych Hufców Pracy”.
W tym roku zawody połączone zostaną z imprezą podsumowującą Ogólnopolski Konkurs „Absolwent Roku Ochotniczych Hufców Pracy – 2022”. Przedsięwzięcie odbywać się będzie w Pleszewie od 26 do 29 września br. Organizuje je Komenda Główna OHP w partnerstwie z Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie. Celem tych Zawodów jest również promocja zdrowego stylu życia i rozwijanie aktywności fizycznej uczestników OHP. Z kolei Konkurs „Absolwent Roku OHP” ma uhonorować najlepszych wychowanków kończących cykl kształcenia oferowanego przez hufce.
Formuła Ogólnopolskich Zawodów Sportowych OHP obejmuje test wiedzy olimpijskiej, wielobój sprawnościowo-lekkoatletyczny oraz konkurencje strzeleckie. Do ich najważniejszych celów należą upowszechnianie idei olimpijskiej w środowisku naszej młodzieży, wyrobienie nawyku uprawiania sportu, prowadzenie zdrowego trybu życia, popularyzacja kultury fizycznej, integracja młodzieży różnych środowisk, ukazanie dorobku OHP oraz nawiązanie współpracy z jednostkami i organizacjami kultury fizycznej.
W tegorocznych Zawodach wystartuje 120 zawodników, w tym 96 uczestników OHP oraz 24 opiekunów. Przedsięwzięcie organizuje Komenda Główna OHP w partnerstwie z Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie. Patronaty honorowe nad wydarzeniami sprawują: pani Marlena Maląg, minister Rodziny oraz minister Edukacji i Nauki Polityki Społecznej Przemysław Czarnek. Partnerami OHP są: Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Powiatu Pleszewskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, Terenowy Klub Olimpijczyka w Wysocku Wielkim, Zarząd Wojewódzki LOK Poznań, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, FMS Spomasz Pleszew, Famot Pleszew Sp z o.o., Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pleszewie, Stowarzyszenie „Edukacja-Młodzież” w Pleszewie. Imprezy odbędą się pod medialnym patronatem TVP 3 Poznań, Regionalnej Telewizji Proart, Radia Merkury Poznań, Radia Centrum Kalisz, portalu Pleszew Nasze Miasto, Życia Pleszewa oraz Gazety Pleszewskiej. Relacje z wydarzeń będą na bieżąco udostępniane na stronie Komendy Głównej oraz mediach społecznościowych.


Kolejnym wydarzeniem będzie „Ogólnopolski Bieg Papieski Ochotniczych Hufców Pracy”. 15 października 2022 r. w południe ze wszystkich komend wojewódzkich wystartują zawodnicy rekrutujący się zarówno z młodzieży i kadry OHP, jak i z lokalnych społeczności, zapisanych uczestników jest ponad 2300 osób.Bieg ma charakter otwarty, intencyjny i integrujący, a jego trasy przebiegać będą przez miejsca związane z osobą Świętego Jana Pawła II. Poza tym wydarzenie to ma na celu promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, czyli to co w OHP propagujemy na co dzień.Aktualności na temat Ochotniczych Hufców Pracy znaleźć można w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram) oraz na stronie Komendy Głównej ohp.pl.

Ochotnicze Hufce Pracy są jednostką budżetową nadzorowaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Celem statutowym OHP jest wspomaganie państwowego systemu oświaty za pomocą aktywizacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej młodzieży. Beneficjentami działań Ochotniczych Hufców Pracy są osoby w przedziale wiekowym od 15 do 25 lat. OHP pomagają im ukończyć szkołę oraz zdobyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe w ponad 60 branżach. Ponadto Hufce podejmują i wspierają wszelkie inicjatywy służące wychowaniu poprzez pracę oraz zwalczaniu bezrobocia. W strukturach Ochotniczych Hufców Pracy działa obecnie 27 jednostek budżetowych. W tym 16 komend wojewódzkich, 7 centrów kształcenia i wychowania. Hufce dysponują czterema ośrodkami szkolenia zawodowego, którym podlega 208 jednostek opiekuńczo-wychowawczych i 243 jednostek realizujących usługi z zakresu rynku pracy.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content