Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego

Spotkanie z kadra kierownicza i zarządem powiatu

W piątek 29 marca w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyły się kolejne dwa spotkania, poświęcone wypracowaniu oraz precyzowaniu merytorycznych założeń do nowej Strategii Rozwoju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025.

Pierwsze ze spotkań zorganizowane zostało dla młodzieży szkół średnich z terenu powiatu limanowskiego. Uczestników powitała Wicestarosta Limanowski Agata Zięba: – W imieniu władz Powiatu bardzo gorąco witam was w Starostwie na spotkaniu poświęconym dokumentowi nowej Strategii Rozwoju Powiatu. Jestem pewna,  że jesteście idealną reprezentacją „kapitału” naszego Powiatu. Udzielacie się społecznie i publicznie, jesteście utalentowani i dynamiczni, żywo interesujecie się różnorodnymi sprawami i wydarzeniami naszej lokalnej małej ojczyzny, angażujące w nie w sposób praktyczny. Dlatego bardzo chcieliśmy się z Wami spotkać, niezobowiązująco podyskutować, poznać Wasze zdanie, oczekiwania oraz ogólną optykę na zagadnienia związane z rozwojem strategicznym Powiatu w takim rozumieniu i kontekście, który by Was interesował bądź bezpośrednio dotyczył.

Na wstępie moderatorzy warsztatów przedstawili uczniom tematykę, dotychczasowy przebieg i stan pracy nad nową Strategią. Na podstawie tej wiedzy oraz w oparciu o własne przemyślenia – młodzież, pracując w grupach, zapisywała swoje pomysły oraz potrzeby związane z ich oczekiwaniami odnośnie strategicznego rozwoju Powiatu Limanowskiego. Następnie uczniowie dokonali charakterystyki prezentacji swoich pomysłów, które poddawano dyskusji.

– Cieszy, że Wasze pomysły i oczekiwania związane z rozwojem Powiatu w dużym stopniu pokrywają się z już wypracowanymi założeniami do nowej Strategii. – podkreślali prowadzący spotkanie. Drugą częścią spotkania z młodzieżą była gra pn.: Chłopska Szkoła Biznesu, podczas której uczniowie mogli sprawdzić się w relacjach interpersonalnych oraz poznać swoje mocne strony w ekonomii i logicznym myśleniu. Na zakończenie spotkania Wicestarosta Limanowski Agata Zięba serdecznie podziękowała uczestnikom za spotkanie oraz zaangażowanie i wartościowy, merytoryczny wkład w kreowanie dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu.

młodzież na spotkaniu z tworzenia strategii - słucha o strategii    młodzież na spotkaniu z tworzenia strategii wypisuje swoje pomysły młodzież na spotkaniu z tworzenia strategii prezentuje swoje pomysły młodzież na spotkaniu z tworzenia strategii gra

 

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbyło się drugie spotkanie poświęcone nowej Strategii – dla kadry kierowniczej Starostwa oraz władz Powiatu. Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Limanowski Agata Zięba oraz Członkowie Zarządu: Wojciech Włodarczyk, Józef Jaworski i Czesław Kawalec, a także dyrektorzy i kierownicy wydziałów i jednostek Starostwa Powiatowego w Limanowej dokonali analizy planu celów i zadań w opracowywanej Strategii. Spotkanie to było również okazją do ich doprecyzowania i przedyskutowania szczegółowych zagadnień i tematów w Strategii.

Spotkania prowadzili specjaliści z FRDL – Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji (Wykonawca Strategii).

Spotkanie z kadra kierownicza i zarządem powiatu  Spotkanie z kadra kierownicza i zarządem powiatu

Spotkanie z kadra kierownicza i zarządem powiatu   Spotkania prowadzili specjaliści z FRDL – Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji (Wykonawca Strategii).

 

image_pdfimage_print

Udostępnij